Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Břevnov – ve stínu kláštera, Hradčanům na dohled

3. 5.-30. 11. / Muzeum hl.m.Prahy / Historie

Do 30.11.2016 bude v hlavní budově Muzea hl.m.Prahy, Na Poříčí 52, Praha 8 – Florenc, přístupná velmi zajímavá a rozsáhlá výstava Břevnov – ve stínu kláštera, Hradčanům na dohled.

Výstava o Břevnově je další, v pořadí již sedmá, z cyklu o pražských historických předměstích. Bude již tradičně, prostřednictvím trojrozměrných sbírkových předmětů, obrazů, dobových pohlednic, fotografií, tisků a dalších materiálů prezentovat nejvýznamnější místa a momenty života na Břevnově a v přilehlém okolí.

Výstava se pokusí postihnout dějiny místa do poloviny 20. století, s vybranými tematickými přesahy až do 80. let 20. stol.

Návštěvník bude mít možnost seznámit se historií této významné lokality, rozkládající se na území a v blízkosti nejstaršího mužského benediktinského kláštera v Čechách. Původní osídlení této oblasti tvořily vesnice Břevnov (později Velký Břevnov), Malý Břevnov (Břevnovek) a Tejnka, které se spolu s několika usedlostmi nacházely podél Bělohorské silnice vedoucí z Prahy do západních Čech.Ke konci 19. století se začal postupně měnit venkovský charakter tohoto bývalého předměstí, které se vyvíjelo do té doby stranou průmyslového rozvoje, tak typického pro ostatní pražská předměstí jako např. Smíchov, Libeň či Žižkov. Přibývaly domy městského i maloměstského charakteru. V roce 1907 byl Břevnov u příležitosti oficiální pražské návštěvy císaře Františka Josefa I. v roce 1907 povýšen na město a v roce 1922 se stal součástí Velké Prahy.

Pozornost je věnována místním spolkům, sportu, kulturním událostem, živnostem, ale též např. lomům, pískovnám a cihelnám, které zde byly v minulosti hojně zastoupeny. Dobový obrazový materiál doplňují unikátní trojrozměrné předměty. Nejcennějším exponátem výstavy je bezesporu byzantský relikviář, pocházející ze 7. -8. století, který podle tradice věnoval Břevnovskému klášteru jeho zakladatel sv. Vojtěch nebo fragment gotické dlažby z jižního ramene ambitu kláštera ze 14. století. Návštěvníci se též budou moci pokochat pohledem na vzácné medaile anebo si prohlédnout faksimile zakládací listiny Břevnovského kláštera, dobové spolkové prapory a mnoho dalších exponátů. To vše doplňují poutavé audionahrávky vzpomínek břevnovských pamětníků, které zprostředkují zajímavé okamžiky všedního dne obyvatel starého Břevnova převážně první poloviny 20. století a výběr z dokumentárního a zpravodajského filmu z období první republiky.

K výstavě již tradičně vychází obsáhlá obrazová publikace.

Výstavu doplní:
Komentované vycházky
Přednášky

Viz web Muzea: www.muzeumprahy.czFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Břevnov – ve stínu kláštera, Hradčanům na dohled