Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Břetislav Malý – V ohybu

5. 4.-13. 5. / Galerie Petr Novotný / Malba

Do 13. 5. 2023 bude v Galerii Petr Novotný, Heřmanova 35, Praha 7 (kousek nad Veletržním palácem), přístupná velmi zajímavá výstava Břetislava Malého – V ohybu. Otevřeno Út – Pá 12 – 18, sobota po tel. domluvě.

Břetislav Malý je malíř, který má svou práci do hloubky podloženou teoreticky, na základě vědeckých fyzikálních poznatků o vlnových délkách jednotlivých barev, ale i dalších teoretických i filozofických textů o malbě a teorii barev. Samotná malba je pak pro malíře fyzický výkon, při kterém vrství přes sebe mnohonásobně jednotlivé barvy, až vznikne obraz s výsledným barevným polem, které může divák vnímat jako plochu, ale i proniknout obrazem do hloubky. Experimentuje i s formáty obrazů, někdy je plátno zbaveno tradičního rámu a pomocí různých konstrukcí je převedeno do trojdimenzionální podoby.

Ve své aktuální tvorbě vychází z teze J. W. Goetha, v níž definuje barvu jako prostor mezi světlem a tmou, mezi bílou a černou. V cyklech Bend a Inside Colour redukuje barvu na grafit, který sype ve vrstvách do pryskyřice, nanesené na plátno. Každá vrstva je po zaschnutí vyleštěna. Výsledná odrazivá plocha potom specifickým způsobem integruje do sebe i prostor, ve kterém se právě nachází. Obraz pak evokuje spíše kovový objekt. V nejnovějším cyklu Line, který je zde představen poprvé veřejně, se pak autor dostává už na samotnou hranici obrazu a malby, kdy jediným materiálem zůstává ocel, barvou barva oceli. Obsah díla přechází v jeho formu. Malý však i tyto práce vnímá stále jako obrazy.

Břetislav Malý (*1985, Hradec Králové) v letech 2011–2017 studoval na brněnské FaVU u Petra Veselého a Tomáše Lahody. Své obrazy prezentoval v posledních patnácti letech v mnoha privátních i státních galeriích. Jeho tvorba je ukázkou nejaktuálnějších tendencí v současné malbě a každá jeho další výstava nám nabízí novou možnost zažít a prozkoumat v jeho obrazech to, co on sám řešil před i v průběhu vzniku obrazu. Nyní žije a pracuje v Brně a Polešovicích.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Břetislav Malý – V ohybu