Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Břetislav Malý – Kde končí řeka a začíná moře?

1. 2.-24. 2. / Etcetera Art / Instalace

Do 24. 2. 2023 je v Etcetera Art, Hradební 3, Praha 1, přístupná velmi zajímavá výstava Břetislava Malého: Kde končí řeka a začíná moře?

Břetislav Malý je umělec výrazně analytického založení, jehož malířská zkoumání jsou vedena snahou pochopit, co je vlastně malířství, jaké principy a pravidla dělají obraz obrazem a jaké jsou jeho možnosti a limity ve vztahu k našemu vnímání. Zvýznamňování základních elementů malby a jejich primárních funkcí mu otevírá nové možnosti konstruování obrazu, v němž se začínají hroutit ustálené kategorie – obraz najednou získává vlastnosti objektu, a někdy dokonce i architektury nebo kresby, aniž by ovšem ztrácel charakter obrazu. 

Pro výstavu v Etcetera Gallery se stal určující problém linie v obraze. Malý radikálně zúžil plochu obrazu do formátu linie, aby mohl sledovat, co se stane, když samotný obraz, jehož elementárním základem je plocha, pojmeme jako linii, a naopak, v jakém okamžiku se z linie stává plocha. Monochromatické obrazy-linie z vrstveného plátna a těžkého železného rámu získávají nejen prostorový charakter, ale svým povrchem a roztřepenými okraji připomínají také monumentalizovanou kresbu. Tematizací linie ve vztahu k ploše se Břetislav Malý zařadil po bok umělců, jako byli Johannes Itten, Paul Klee nebo Vasilij Kandinskij, jehož poetická metafora dala název celé výstavě.

Břetislav Malý vystudoval malířství na brněnské FaVU VUT (2006–2012), kde v současnosti vyučuje. Absolvoval stáže v Kremsu, Poznani a Bratislavě. Jeho tvorba je zastoupena např. v Museu Kampa, v Muzeu umění v Olomouci, Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou, Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem i v mnoha soukromých sbírkách v ČR a zahraničí. 

kurátorka: Martina MrázováFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Břetislav Malý – Kde končí řeka a začíná moře?