Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Bohunka Waageová: Noc, kdy zpívali andělé

17. 10.-11. 11. / A&A Galerie / Malba

Do 11. 11. 2023 je v A&A Galerii, Újezd 19, Praha 1 (ve dvoře vzadu), přístupná zajímavá a krásná výstava Bohunky Waageové: Noc, kdy zpívali andělé.

Duhová oblaka a mlhoviny, v nichž se objevují náznaky Boží přítomnosti, ale i jemné siluety postav a bizarních stromů, propojené s nebesy. Takové jsou – zjednodušeně řečeno – oleje malířky Bohunky Waageové.

Bohunka Waageová
malířka a grafička

Narodila se 29.5.1948 v Ústí nad Labem.
Vystudovala Střední odbornou školu výtvarnou, je členkou Sdružení českých umělců a grafiků Hollar.

Ocenění: 1995 cena Masarykovy akademie umění, 1997 cena Franze Kafky

Sbírky:Středočeská galerie Praha, Ministerstvo kultury ČR, Galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Galerie výtvarného umění v Rychnově nad Kněžnou, zastoupena v soukromých sbírkách doma i v zahraničí.

Grafika a obrazy Bohunky Waageové jsou charakteristické svým imaginativním estetickým myšlením, abstraktní víření barvy a světla bere do zajetí akt a naopak, autorka pracuje buď s celistvou figurou aktu nebo s detailem, s torzem figury, atd. Akt není symbolem erotického pocitu jednotlivé bytosti, nýbrž vyjadřuje myšlenku splynutí vášně a věčnosti, něčeho, co nemá začátek ani konec.

www.waageova.czFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Bohunka Waageová: Noc, kdy zpívali andělé