Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Bohumil Eliáš st. a Bohumil Eliáš ml. – Dva Eliášové v Galerii Pavilon

Do 26.6.2015 bude v Galerii Pavilon ve Vinohradském pavilonu, Vinohradská 50, Praha 2, zdarma přístupná výstava Bohumil Eliáš st. a Bohumil Eliáš ml. – Dva Eliášové.

8.5. a 9.5. bude Galerie Pavilon zavřena!

Bohumil Eliáš st. (*1937 Nasobůrky – †2005 Praha)
Tento významný český sklář je absolventem Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě a Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (ateliér Prof. J. Kaplického). Jeho sklářská tvorba se paralelně prolíná s tvorbou malířskou, grafickou i sochařskou. Vzájemné doplňování jednotlivých oblastí se promítá ve využití specifických výrazových prostředků. Přes formální různorodost zůstávají autorovy práce svázány jednotným uměleckým názorem a zachovávají si zcela charakteristický rukopis.
Výchozím bodem skleněných objektů – obrazů se staly ohýbané a reliéfně tvarované desky plochého skla. Mezníkem pro vývoj autorovy sklářské polohy se stal rok 1975, kdy pro realizaci oken do gotického kostela Panny Marie v Dobrši použil nezvyklý princip horizontálního vrstvení tvarů, vyřezávaných z plochého skla. Tento efektní způsob práce se sklem poté uplatnil v řadě rozměrných prací v architektuře i jako jednu z poloh tvorby svých skleněných plastik.
Od roku 1967 se autor účastnil více než sta společných výstav, které u nás a v zahraničí prezentovaly fenomén moderní ateliérové sklářské tvorby. Jeho práce byly vystaveny na světových výstavách EXPO ´67 v Montrealu a Vancouveru. Eliášovy plastiky a obrazy se nacházejí v desítkách veřejných i soukromých sbírek.
Byl členem Spolku výtvarných umělců Mánes a skupiny Rubikon.

Bohumil Eliáš ml. (* 1. 4. 1980 Praha)
Po absolutoriu na SUPŠ sklářské v Kamenickém Šenově studoval v ateliéru figurálního sochařství Jana Hendrycha na pražské Akademii výtvarných umění, které ukončil v roce 2007. Svou tvorbu nyní rozvíjí v malbě, dále v podobě plastik z taveného skla do formy či z malovaných a lepených desek plochého skla. Některá díla realizuje také v bronzu či v jiných sochařských materiálech. Práce Bohumila Eliáše ml. z malovaného vrstveného skla se nejčastěji zaměřují k architektonicky pojaté konstrukci liniových struktur a pevných tvarů. Zkušenosti z oblasti volné figurální tvorby a sochařské vnímání forem se uplatňují v jeho plastikách z taveného skla. Jejich podoba má kořeny v sochařsky znovuobjevovaných skutečnostech. K osobitému stylovému purismu či strohé přísnosti výrazu skla má blízko i autorova malířská tvorba. Eliášovy obrazy tematicky vycházejí z podobných prvků, jaké se objevují i ve skle. Plochu obrazu často člení geometrickými útvary vycházejícími z torzálních fragmentů nejrůznějších reálií. Tyto motivy mnohdy rytmicky opakuje do oproštěných abstraktních kompozic.
Autor vystavuje od roku 2005 a je zastoupen ve sbírkách mnoha českých i evropských muzeí. Je členem Spolku výtvarných umělců Mánes a skupiny Rubikon.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Bohumil Eliáš st. a Bohumil Eliáš ml. – Dva Eliášové v Galerii Pavilon