Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Bohumil Eliáš ml. – „Enigma“

15. 8.-5. 9. / Knupp Gallery / Malba

Do 5.9.2019 bude v Knupp Gallery, Revoluční 17, Praha 1, přístupná zajímavá a krásná výstava skla a obrazů Bohumila Eliáše ml. – „Enigma“.

Bohumil Eliáš ml. (*1980) žije a pracuje v Kosoři u Prahy. Po absolutoriu na pražské Akademii výtvarných umění v ateliéru figurálního sochařství prof. Jana Hendrycha zaměřil svůj zájem také k malbě a ke sklu v podobě tavených či lepených plastik. Některá díla realizuje také v bronzu či v jiných sochařských materiálech.

Práce Bohumila Eliáše ml. se nejčastěji zaměřují k architektonicky pojaté konstrukci liniových struktur a pevných tvarů, které se však v mnoha případech vzdalují reálné skutečnosti. Volí cestu oproštěnou od expresivní barevnosti, složitosti prolínajících se plánů a především zbavenou dějovosti příběhů.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Bohumil Eliáš ml. – „Enigma“