Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Blanka Adensamová: Skleněné sochy a kresby

7. 9.-29. 9. / Vrtbovská zahrada / Sklo

Do 29. 9. 2021 najdete ve Vrtbovské zahradě, Karmelitská 25, Praha 1, krásnou komorní výstavu Blanky Adensamové: Skleněné sochy a kresby. Na zahájení výstavy zahrál virtuos na sopransaxofon Felix Slováček.

Otevřeno denně kromě pondělí 11:00 – 18:00.

Blanka Adensamová (nar. 1949)

Studovala na SUPŠ sklářské v Železném Brodě (1967-1970) a na VŠUP u prof. S. Libenského (1970-1976). Věnuje se tvorbě tavených skleněných plastik a interiérových skleněných doplňků. Vytvořila také několik pískovaných a leptaných vitráží. Tavené sklo příležitostně kombinuje s přírodními materiály. Žije v Praze.

Z textu Prof. Dr. Ivo Pondělíčka:

Z šesti skleněných artefaktů paní Blanky Adensamové, jež jsem měl možnost vidět, výrazně pět představuje dobytí pomyslného vrcholu; v jistém smyslu působí jako sen, obvykle nás unášející až za samu vertikalitu.

V člověku existuje cosi jako pud vertikality, pud sice povinnostmi nízce horizontálního života potlačovaný, ale nakonec vítězný, v osobní kultuře vítězící díky vertikalizujícímu snění. Sní se vždy nahoře. Dole lze očekávat jen potlačení osobní kultury.

Vzpřímené a kolmé objekty se zvedají, unášejíce pozorovatele až k samotnému zenitu. Tím, že dospíváme k zenitu vzpřímeného objektu, tím, že pěstujeme sny vertikality, poznáváme transcendenci bytí. Tato metagnostika odpovídá Bachelardovu myšlení  (Gaston Bachelard se vertikalitou filozoficky zabývá v práci Plamen svíce), odkud lze využít i jinou jeho myšlenku: Kolmé a vzpřímené objekty umožňují nám vstoupiz do království hodnot „krásných forem“, sdílených mnohdy štíhlým, jindy zas robustnějším směřováním do výše.

Ve zmíněné práci připomíná Bachelard jistou psychoanalytickou techniku, při níž se vlivem obrazů a objektů směřujících do výše uskutečňuje touha „opustit – v plném metafyzickém životě – mělčinu bytí“. V tom případě psychoanalýza opomíjí svůj banální výklad kolmých vertikálních objektů spojených s falickou symbolikou. V modelu vertikality vidí pak něco vznešenějšího a pro ni i méně banálního, totiž vzestup – „vzestupnou psychiku“ u pozorovatele snícího a rozjímajícího, neboť on sní a rozjímá tím, co ho pozvedá.

Prof. Dr. Ivo PondělíčekFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Blanka Adensamová: Skleněné sochy a kresby