Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Birgitt Fischer: Na cestě / Unterwegs

12. 4.-10. 5. / Galerie kritiků / Malba

Do 10.5.2016 bude v Galerii kritiků, palác Adria, Jungmannova 31/36, 1.patro, přístupná zajímavá výstava obrazů Birgitt Fischer: Na cestě / Unterwegs.

Birgitt Fischer
Narozená v německém Offenburgu, absolvovala autorka v roce 2014 magisterské studium na AVU v Praze v ateliéru profesora Milana Knížáka. Ve svých geometrických, živě barevných obrazech, působících téměř jako komiksy, se opakovaně zabývá vnějším světem, prostředím, jež ji obklopuje, a hledáním vlastní identity. Jako základ jejích prací slouží různé druhy optických rastrů, v nichž vidí možný způsob zachycování reality. Prostřednictvím základních geometrických tvarů vytváří nové znaky a symboly, jež skládá jako stavebnice a leporela, částečně je doplňuje textem. Zobrazuje také sebe sama v autoportrétech, vybavených ironií a jemným humorem.
Obrazy jsou realizovány v sériích, s náměty v jižním Německu i pobytu v České republice, a dává v nich nahlédnout do svého autentického způsobu myšlení. Kurátorem výstavy je Milan Perič.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Birgitt Fischer: Na cestě / Unterwegs