Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Bill the Hobo: Basic Instinct

Do 30. 10. 2022 bude v Galerii Mega, podchod Palackého náměstí, 2. vstup do stanice metra Karlovo náměstí, Praha 2, v otevírací době metra přístupná velmi zajímavá a instalačně hodně nezvyklá výstava Bill the Hobo: Basic Instinct.

Úvodní text Radka Wohlmutha k výstavě:

Václav Matoušek aka Bill de Hobo je solitér, mezi jehož nejsilnější stránky patří osvobozená bezprostřednost a výjimečná ironizující zkratka. Na scéně se objevil v polovině 90. let, po počáteční graffz zkušenosti přešel k „měkčím“ technikám. Upozornil na sebe především prostřednictvím výrazných motivů s precizní obrysovou linkou stříkaných přes šablony. Jeho stencils černých zatlučených hřebíků se spolehlivě propsaly do paměti města, takže se (ještě pod nickem Cheet) v nultých letech objevil i v kontextu iniciační výstavy Street Art Praha (Školská 28, 2007) a na v Česku významem i rozsahem dosud nepřekonaném mezinárodním festivalu street artu a graffiti Names (2008) v pražských Vysočanech. V obou případech jsou jeho práce zastoupené i v doprovodných publikacích. Přes intervence bílou barvou v městském prostoru se postupně dostal až k závěsným obrazům, které se letos staly objevem výstavního projektu Wall Street (Galerie Villa Pellé, Praha) zaměřeného na českou postgraffiti scénu. Formálně je pro něj typická „čmára“ sprejem lomená airbrushem. Má rád urbánní feel, což dokazuje i používání industriálních barev. Navzdory představě, že jeho plátna vznikají v rychlé expresi, každý „spontánní“ tah dlouho a soustředěně promýšlí. Pracuje v tematicky sevřených celcích nezřídka vázaných na figuru nebo jiný jednotící motiv. Přestože se náměty jeho obrazů nezdají být na první pohled hlubokomyslné, skrývají se za většinou z nich úvahy o obecnějších otázkách, někdy groteskně vztažené k archetypům lidské či národní povahy, popkulturním klišé nebo společenským stereotypům. To je i případ jeho výstavy Basic Instinct, která v jedné prolínavé instalaci s fantaskními a primitivizujícími prvky spojuje do lehce uštěpačného komentáře téma tradičního zpracování úlovku, luxusních módních brandů a otázky sociálního statusu.

Radek WohlmuthFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Bill the Hobo: Basic Instinct