Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Bienále ve věci umění 2022 (2. část v bývalé prádelně VFN)

Do 23. 10. 2022 se v bývalé prádelně VFN, budova A4 Všeobecné fakultní nemocnice, průchod Faustovým domem, Karlovo náměstí 40/502, Praha 2, koná velmi zajímavá druhá část mezinárodního Bienále ve věci umění 2022.

Bienále Ve věci umění 2022 probíhá do 23. října 2022 v Galerii hlavního města Prahy, ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze a v Šalounově ateliéru. Výstava i veřejný program jsoou přístupné zdarma.

Jak přemýšlet o vztahu násilí a života? Jak můžeme dovolit své zranitelnosti, aby zranitelnou zůstala? Bienále Ve věci umění 2022 zve k objevování různých uměleckých pozic, které kladou tyto navzájem propojené otázky skrze vyjádření různých pocitů, média a další výstupy. Výstava je sborem hlasů, který je někdy harmonický a jindy kakofonický a který hledá cesty, jimiž je možné zpochybnit zažité příběhy o zcela soběstačných hrdinských postavách, jež dokážou vyvinout mimořádné úsilí ke zdolávání nepřízně osudu. Odkud pochází rčení, že co nás nezabije, to nás – a za jakou cenu – posílí? Umění na této výstavě oproti tomu vypráví příběhy o zranitelných tělech a neuspokojivých společenských uspořádáních, jež jsou závislá na jiných a navzájem neoddělitelných tělech, prostředích a infrastrukturách. Umělecká díla jsme vybírali s ohledem na skutečnost, že si všichni musíme hledat své místo v kontextu různých mocenských dynamik a hierarchií. Výstava začleňuje ,menšinovou‘ perspektivu dětí, tzv. neprofesionálních umělců a umělkyň, dospělých dětí a introvertních lidí i ,neplnohodnotnou‘ zkušenost chronicky nemocných, předčasně zemřelých a ,monstrózních lidí‘ jakožto aktérů, kteří jednají, tvoří a určují významy. Vystavená díla jsou si stejně tak vědoma, že násilnost současných podmínek je zakořeněna v historických traumatech a že za každou soudobou krizí, jakými jsou pandemie či válka, tkví minulost. Někdy – jako na této výstavě – získávají dopady násilí na těla a věci prostřednictvím umění výmluvnější podobu. I když nás učili, že utrpení nás posiluje nebo že trauma lze vyléčit, chceme navrhnout alternativní řešení: pečujme o svá zranitelná místa.

Bienále se bude konat ve třech lokalitách, které reprezentují výrazně odlišné architektonické kontexty a odrážejí politické aspekty veřejného prostoru v Praze a jeho dostupnosti. Všechny tři budovy jsou přístupné pro vozíčkáře a kočárky a vstup do všech výstavních prostor bude zdarma. V návaznosti na první ročník bienále se část výstavy opět uskuteční v Galerii hlavního města Prahy (GHMP) ve druhém patře Městské knihovny. Prostor patří od počátku 90. let mezi nejvýznamnější tuzemské instituce zaměřené na prezentaci moderního a současného umění a projekt bienále vzniká v úzké spolupráci tranzit.cz a GHMP. Druhá část výstavy se uskuteční ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze (VFN) v budově, která v minulosti sloužila jako centrální prádelna. Bienále rezonuje se snahou nemocnice více zpřístupnit areál jako prostor pro odpočinek – jeho součástí je mj. i Kateřinská zahrada přiléhající k Psychiatrické klinice VFN. Třetím místem konání výstavy je secesní Šalounův ateliér – bývalý ateliér sochaře Ladislava Šalouna na pomezí čtvrtí Vinohrady a Vršovice. Budova je součástí Akademie výtvarných umění v Praze a sídlí zde Ateliér hostujícího pedagoga, který v minulosti vedli např. Zbigniew Libera, Magdalena Jetelová a další.

Umělci/umělkyně a autoři/autorky:

Hamja Ahsan, Gwendolyn Albert, APART, Michal BarOr, Anca Benera & Arnold Estefan, Hera Büyüktaşcıyan*, Larisa Crunțeanu, Nolan Oswald Dennis, Patricia Domínguez, Mandy El-Sayegh with / s Alice Walter, Brenda Fajardo, Florin Flueras, Ramon Guillermo, Filip Herza, Jana Horváthová, Robin Hartanto, Robert Gabris* & Luboš Kotlár* (i pack*), Brigitta Isabella, Hanni Kamaly, Barbora Kleinhamplová, Alina Kleytman* & Marie Lukáčová*, Jacques de Koning, Jana Krejcarová-Černá (†), Tarek Lakhrissi*, Renz Lee (†), Dorota Jagoda Michalska, Candice Lin, Fathia Mohidin & Adele Marcia Kosman, Mara Oláh (†), Linh Valerie Pham* with Rene O. Villanueva’s characters / s charaktery Rene O. Villanuevy, Alina Popa (†) with Florin Flueras / s Florinem Fluerasem, Pižmo, Kolektiv Prádelna* / The Laundry Collective*, Ábel Ravasz, Anna Remešová, Vincent Rumahloine, Charlotte Salomon (†), Rudolf Samohejl, Františka Schormová, Sina Seifee*, Jana Shostak, Sráč Sam, Ceija Stojka (†), Bára Šimková*, Olúfẹ́mi O. Táíwò, Shūji Terayama (†) with Tetsuya Chiba and Ashita no Joe artifacts / Šúdži Terajama (†) s Tecuja Čiba a artefakty Ashita no Joe, Marie Tučková, Rene O. Villanueva (†) with / s Jo Atienza, Lenka Vítková, Zai Xu

*Nové projekty

Bienále Ve věci umění je zakládajícím členem Aliance východoevropských bienále (EEBA). Hlavním partnerem tranzit.cz je nadace ERSTE. Bienále je součástí projektu tranzit.cz / bienále Ve věci umění „Centrum a periferie: Kulturní pouště ve východní Evropě“, který je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska z Fondů EHP v programu Kultura. Bienále pořádá tranzit.cz ve spolupráci s Galerií hl. m. Prahy a koná se pod záštitou Ministra kultury Martina Baxy a radní hl. m. Prahy Hany Třeštíkové.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Bienále ve věci umění 2022 (2. část v bývalé prádelně VFN)