Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Bez začátku, bez konce / Pocta Aleši Veselému

1. 2.-28. 2. / Museum Kampa / Instalace

Do 28.2.2016 bude v Muzeu Kampa, U Sovových mlýnů 2, Praha 1, přístupná krásná výstava Bez začátku, bez konce / Pocta Aleši Veselému.

Připomenutí osobnosti a tvorby významného českého sochaře Aleše Veselého, který zemřel v prosinci loňského roku, je hlavním poselstvím připravované vzpomínkové výstavy „Bez začátku, bez konce / Pocta Aleši Veselému” v Museu Kampa. Výstava prezentuje autorovu tvorbou, kterou je zastoupený ve sbírkách Musea Kampa, doplní ji několik děl ze soukromých sbírek a soubor čtyř objektů z roku 2012, které vznikly na sympoziu v Mikulově a které dosud nebyly v Praze vystavené.

Aktuálně připravovaná výstava, jež je poctou Aleši Veselému (1935–2015), přední osobnosti generace 60. let a významému tvůrci evropského moderního umění, se názvem připojuje k sérii přehlídek, které umělec připravil na podzim loňského roku u příležitosti svých 80. narozenin. Ve zkratce předkládá díla, jež patří k podstatným a jsou schopna přiblížit některé tematické okruhy jeho osobité, myšlenkově koncentrované a významově vnitřně provázané tvorby, a kterými zasahoval téměř do všech výtvarných médií. Jednoho se však od začátku střežil, a to estetičnosti, formálnosti a prvoplánovosti. Ve svém rozsáhlém díle se řídil citem a intuicí, pro svá sdělení vždy hledal ten nejadekvátnější způsob vyjádření. Možnosti nacházel v sémantičnosti zašlých a lidskou aktivitou poznamenaných předmětech, v syrovosti přírodních hmot a ve střetu vyhraněných kontrastů. Věděl, že bez subjektivního zaujetí se nelze dotýkat podstatného a univerzálního. Cíleně se proto nořil do hloubek dějinné paměti – ke kořenům naší civilizace a k archetypům.

Zvolený výběr prací, zahrnující časový úsek od 60. let po současnost, čerpá z bohatého fondu Musea Kampa a jen sporadicky ho obohacuje o několik děl ze soukromí, z Oblastní galerie Liberec a z majetku města Mikulova. Setkáváme se zde s asamblážemi a objekty z 60. – 80. let, s unikátní sérií slepotisků z poloviny 60. let, s kresbami a studiemi soch i s rozměrnými, expresivně ztvárněnými „kresbomalbami“ z poloviny 80. let. K současnosti pak přivádí soubor zvolených prací, v Praze dosud nevystavený projekt čtyř objektů q. ein sof, který Aleš Veselý vytvořil v roce 2012 na sympoziu v Mikulově. Prostřednictvím zrcadlového účinku nerezových ploch vstupujeme jejich seskupením do víru nekonečně se měnících prostorových záměn, distancí a možných dotyků a uvědomujeme si myšlenkový záměr, jímž se umělec v poslední době intenzivně zabýval. Týkal se vztahu člověka k univerzu – k jeho řádu, nezměřitenosti a neuchopitelnosti.
Hloubavost filosoficky zaměřeného Veselého umění přibližují návštěvníkovi umělcovy úvahy, které neodmyslitelně patří k jeho tvorbě. Zvolené jsou ty výňatky, které se k dílům vztahují a které tematicky rozvrženou výstavu výrazně obohacují.
Text: Mahulena Nešlehová

Výstavu připravila Mahulena Nešlehová z Ústavu dějin umění AV ČR a asistentka Aleše Veselého Alena Bartková.

Generální partner Musea Kampa: Vítkovice – Machinery Group
Hlavní partner Musea Kampa: Renomia, UnicreditBank, ČSOB
Partneři Musea Kampa: Hlavní město Praha, Městská část Praha 1
Mediální partneři Musea Kampa: BigBoard, Impuls Radio

www.museumkampa.czFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Bez začátku, bez konce / Pocta Aleši Veselému