Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Ben Willikens. Prostory modernismu

8. 11.-9. 2. / Museum Kampa / Malba

Do 9.2.2020 bude v Muzeu Kampa, U Sovových mlýnů 2, Praha 1, přístupná velmi zajímavá výstava obrazů Bena Willikense: Prostory modernismu.

Velkoformátové obrazy Bena Willikense (*1939) vyvolávají jistý nepokoj, pocit déjà vu, tedy cosi, co nemá logické vysvětlení a vyžaduje zvýšenou pozornost. Tento nevysvětlitelný stav mysli, který nás přesvědčuje, že jsme místa na obrazech již museli navštívit, prožít události, které se tam odehrály, být součástí toho čehosi uvnitř, je stále přítomný, vracející se — a pochopitelný. Ben Willikens se s lehkostí, nenápadně, ale o to intenzivněji dotýká základů naší kultury, toho, na čem stojí přinejmenším evropská, či spíše západní kolektivní paměť.
Ben Willikens působí na výtvarné scéně od šedesátých let, vždy se profiloval jako bytostný malíř, i v dobách, kdy se zdálo, že klasický závěsný obraz ustupuje konceptu, instalaci či pohyblivému obrazu. Následný celosvětový obrat k malbě zároveň znamenal nové promýšlení minulosti i tradic umění, zejména prvních avantgard a moderny; dobře tento pohyb shrnul Jean Clair: „Od konce 70. let se rýsuje nová estetika, která by měla sloužit nějakému obrození, oživení paměti, návratu ke kulturnímu dědictví minulosti, využívání toho rozměru, jejž poskytuje minulost, a jejím posláním je vrátit tvorbě ztracenou niternost.“ Což přesně koresponduje s Willikensovou tvorbou, která vstoupila do centra dění: otázka minulého v přítomném je něčím, co propojuje snad všechny jeho obrazy zaštítěné společným názvem Raum (Prostor).
V Museu Kampa představujeme obrazy z posledních devatenácti let, téměř všechny označené společným názvem Prostory modernismu. Klasická moderna byla a dodnes je pro řadu umělců poválečné generace velkým tématem — její utopické vize se nakonec obrátily proti ní samé, stala se komoditou, historickým artefaktem i zásobnicí obrazových sdělení. Benu Willikensovi je živoucím prostorem, jejím prostřednictvím se vyjadřuje k důležitým otázkám naší minulosti. Willikens se více než 40 let zabývá analýzou forem architektonických prostor. Většina obrazů na výstavě se týká děl klasických modernistů, umělců a architektů, například Miese van der Roha a jeho vily Tugendhat v Brně.

Výstava byla umožněna díky finanční podpoře Siegfrieda Weishaupta z Kunsthalle Weishaupt v Ulmu a výpůjčkám ze sbírky Siegfrieda a Jutty Weishauptových. Zvláštní poděkování patří Galerii Hanse Mayera v Düsseldorfu.

….

Všechny fotky z výstavy i vernisáže: Zdeněk.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Ben Willikens. Prostory modernismu