Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Bedřiška Uždilová: Obrazy

8. 2.-27. 2. / Novoměstská radnice / Malba

Do 27. 2. 2022 je v Galerii Novoměstské radnice, Karlovo nám. 1/23, Praha 2 (vstup z Vodičkovy), přístupná zajímavá výstava Bedřišky Uždilové: Obrazy.

Spontánní, výrazně barevná, expresivní malba B. Uždilové je inspirována reálným světem a smyslovými prožitky. Její kompozice jsou tak zhuštěným zážitkem a průzkumem krajiny .Ve figurálních kompozicích se setkávají realistické prvky v abstraktním prostoru na jednom plátně. Tématem bývá netypický pohled na českou krajinu, lidské tváře, shromáždění lidí na tržištích, přístavech, u vody. 

V malířském díle B. Uždilové se setkávají ty složky, které mu zajišťují přesvědčivost a zájem. Její malování je osobní projev naplněný zápasem o tvar a barvu, které se nespokojují jen s pomyslnou rovnováhou forem a diváckou působivostí. Nevymizela odtud přirozená potřeba vyrovnat se s povahou a vizuální přesvědčivostí předmětného světa. Sama charakteristika zobrazeného nese však už v sobě prvky vystupňovaného zájmu, obdivu a citového postoje k lidskému okolí a k lidem samým, je součástí dialogu, který lze najít v každém tahu štětce. Všude se tu setkáváme s existenciálními pocity, s nutkavou potřebou dát smysl veškerému dění, umět vyjádřit pomíjivost krásy i radosti, labilitu rovnováhy a klidu, pravdy a zdání.

http://uzdilova.cz/page.php/AboutMe_cz Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Bedřiška Uždilová: Obrazy