Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Bedřiška Uždilová a Vladimír Bok: Obrazy a sochy

14. 2.-26. 2. / Nová síň / Malba

Do 26.2.2017 bude v Galerii Nová síň, Voršilská 3, Praha 1, přístupná výstava Bedřišky Uždilové a Vladimíra Boka: Obrazy a sochy.

Bedřiška Uždilová se narodila v Praze, kde žije a tvoří. Studovala VŠUP a AVU v Praze a ENSAD v Paříži. V roce 1964 získala 1. cenu za malbu ve Forte dei Marmi v Itálii, v roce 1994 1. cenu na Podzimním salonu v Paříži. Její tvorba je zastoupena v Národní Galerii, v mnoha oblastních galeriích ČR a soukromých sbírkách. Vystavuje v Čechách, Paříži, Torontu aj.

Spontánní, výrazně barevná, expresivní malba Bedřišky Uždilové je inspirována reálným světem a smyslovými prožitky. Její kompozice jsou tak zhuštěným zážitkem a průzkumem krajiny. Ve figurálních kompozicích se setkávají realistické prvky v abstraktním prostoru na jednom plátně. Tématem bývá netypický pohled na českou krajinu, lidské tváře, shromáždění lidí na tržištích, v přístavech, u vody.

V malířském díle Bedřišky Uždilové se setkávají složky, které mu zajišťují přesvědčivost a zájem. Její malování je osobní projev naplněný zápasem o tvar a barvu, které se nespokojují jen s pomyslnou rovnováhou forem a diváckou působivostí. Nevymizela odtud přirozená potřeba vyrovnat se s povahou a vizuální přesvědčivostí předmětného světa. Sama charakteristika zobrazeného nese však už v sobě prvky vystupňovaného zájmu, obdivu a citového postoje k lidskému okolí a k lidem samým, je součástí dialogu, který lze najít v každém tahu štětce. Všude se tu setkáváme s existenciálními pocity, s nutkavou potřebou dát smysl veškerému dění, umět vyjádřit pomíjivost krásy i radosti, labilitu rovnováhy a klidu, pravdy a zdání.

Vladimír Bok se narodil 17. 9. 1945 v Praze. Vystudoval na FTVS UK obor TV-biologie a následně na FFUK obor estetika, kde absolvoval v roce 1975. Vystavuje svoje sochy od 70. let především v Praze společně s Karlem Práškem nebo Evou Mansfeldovou a dále na společných výstavách Nového sdružení pražských umělců a jako host se Sdružením sochařů Čech, Moravy a Slezska.

Vladimír Bok se realizuje dřevěnými sochami polychromovanými tak, aby snášely umístění v plenéru. Současně s volnou tvorbou pracuje i jako restaurátor dřevěných prvků. Dřevo je tedy materiál, který jak ve svojí sochařské tvorbě, tak v restaurátorské praxi využívá s důvěrnou znalostí jeho možností i omezení a je mu trvalou inspirací.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Bedřiška Uždilová a Vladimír Bok: Obrazy a sochy