Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Barbora Švehláková: Místo slepého oka

Do 29.9.2019 bude v Galerii Jelení, Dukelských hrdinů 25a, Praha 7, přístupná výstava – videoinstalace Barbory Švehlákové: Místo slepého oka.

Každá skládka je výsledkem snahy zbavit se nechtěného a dostat jej mimo zorné pole. Shluk průduchových šachet přesto vede hluboko pod kůží a produkuje nepředvídatelné vedlejší účinky. Výstava zkoumá strategie vyloučení z režimu viditelnosti, skrytí jako prostředku reflexe a záhadného stavu mezi přítomností a nepřítomností, mezi obrazem a tělem.

kurátorka: Gabriela Kotiková

GK: Zaujala mne tvá diplomová práce, kde ses zabývala výzkumy mozku v současné neurovědě a zneužívání těchto výzkumů pro politické a marketingové účely. Mohla bys říct něco k tomuto projektu?

BŠ: Projekt, s názvem YOUARENOTYOU se zabýval tenkou hranicí mezi organizací nervového systému a politicko-společenskou organizací, která se stala téměř neviditelnou. Je těžké si nevšimnout, že to jakým způsobem se mluví o mozku a myšlení, se odráží také na managementu neoliberálně-kapitalistického světa, ve kterém žijeme. V tomto světě je často pojem „plasticity“ zaměněn s termínem „flexibility“, který se stal módním právě v oblasti ekonomie a managementu. Kurzy pozitivního myšlení, efektivních výkonů, zlepšování paměti, bio-hacking nebo i meditace nám pomáhají dosahovat určité společenské normy. Kdo ale určuje tuto normu, kterou máme tendenci chápat jako synonymum „zdraví“? Především mě ale zajímalo to, že pokud jsou mozkové objevy a politika skutečně spojeny, tak zda může mít „neuro-pedagogika“ také svůj emancipační potenciál při tvorbě a produkci našeho „já“. Právě důraz na zdraví ostatně provázel i některé mé předchozí práce.

Výsledkem byla mimo jiné webová stránka, která subverzivně pracovala s reklamou a prostředky manipulace…

Pracovala jsem podobně jako celá řada specializovaných firem pohybujících se na trhu. Ačkoliv vznikl jakýsi rozcestník v podobě webové stránky, kde bylo možné vidět i další vizuální materiál, který vznikl, využila jsem rámec uměleckého diskurzu především jako možnosti pro vytvoření autonomní platformy, kde by bylo možné relativně svobodně tyto marketingové služby neurovědy znovu kriticky prozkoumat a dekonstruovat jejich principy a využití. Ostatně, také název diplomové práce YOUARENOTYOU odkazuje k dekonstrukci subjektivity tak, jak je nám předkládaná. Nikdy nejsme sami sebou a jediná cesta, jak s tím pracovat, je aktivní zahrnutí vnějších podmínek do konstrukce našeho „já“.

Na výstavě v Galerii Jelení se zabýváš skrýváním palčivých problémů dneška a zasouváním jich pod hranici našeho vědomí. Jako příklad sis vybrala všudypřítomné produkování odpadu, které dáváš do souvislosti s určitou tělesností a podobou našeho těla zevnitř. Mohla bys říct něco k této výstavě a blíže vysvětlit, co toto spojení pro tebe má za další významy?

Myslím, že tento vztah má ve videu více rovin. Jednak je jím způsob ukládání odpadu, který i přes vakuaci a rekultivaci skládek, produkuje velkou ekologickou zátěž pro životní prostředí a má následně dopad na lidské zdraví. Zároveň ale vycházím z konkrétního místa nacházejícího se na katastru obce Horní Lideč, kde je skládka, na které podle starousedlíků straší. Váže se to k příběhu, který se stal údajně někdy v první polovině 20. století, kdy zde jedna z místních žen pochovala své mrtvé novorozeně. Co mě zaujalo, je právě spojení netradičního terénu, tvořeného skládkou pod ním, a přítomností čehosi fantomatického, co spojuje ženské tělo s oblastí přírodního. Takové spojení má na Valašsku zároveň hlubší historické kořeny. Ostatně na tuto myšlenku jsme navázali s místním folklórním souborem při vzniku žací písně, které tradičně zpívaly ženy při obdělávání půdy. Endoskopická kamera, používaná běžně v lékařství k monitorování lidského těla zevnitř, zde slouží jako prostředek racionalizace a následné re-interpretace čehosi skrytého.

Gabriela Kotiková a Barbora ŠvehlákováFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Barbora Švehláková: Místo slepého oka