Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Barbora Sto: Moje město

Nejméně do 31.1.2016 bude v Galerii Morna, Újezd 20, Praha 1 (v podzemí), přístupná výstava Barbory Sto: Moje město.

Barbora Stonišová

Je absolventkou Akademie výtvarných umění v Praze. Studovala v malířském ateliéru Michaela Rittsteina a v malířském restaurátorském ateliéru prof. Karla Strettiho.Tyto její dvě zásadní rozdílné umělecké etapy se velkou měrou odrážejí i v její současné tvorbě.

Ta se dá popsat jako vyrovnané klání mnohovrstevné propracované malby, figurální a anatomické brilance s mistrovsky zvládnutou hrou světla a spirituálním rozměrem objektů, které skrze důkladnou symbolickou interperetaci tvoří hlavní metaforickou duši díla.

Její olejomalby jsou velmi často komponovány ze tmy vystupujícími záblesky prchajících okamžiků, mihotavým tlumeným světlem a neonovou září stichlého velkoměsta, zračící se ve výrazu lidské i zvířecí tváře. Je to právě ten okamžik denní doby mezi „psem a vlkem“.

Obrazy jsou převážně prostoupeny momenty ticha, klidu a intimity. Častým leitmotivem je také prvek zrcadlení světel na vodní ploše, či říčním toku, který je vnímán jako mocnou sklidňující studnicí městského tempa. Voda a světlo jsou již po tisíce let životadárnou veličinou většiny velkých měst a právě v setmělé noci se tyto dva živly spojují v jakousi jedinou efemérní entitu.
„Při pozorování svého okolí vnímám vždy jeho rozmanité aspekty. Hledám, které z nich podtrhnout a zdůraznit je na svých malbách.V některých cyklech se soustředím na spirituální rozměr, který je umocněn světlem a atmosférou „hodiny mezi psem a vlkem“. Objekty se zde transformují v symboly. Prolínání hmotné a duchovní úrovně mě zajímá zejména na takových místech, která jsou primárně určena k aktivitám tělesným, fyzickým (bazény, sauny,…). V krajině často sleduji plynutí a zrcadlení vody. V malbách s figurální tematikou se ráda zaměřuji na drobné úsměvné momenty.“Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Barbora Sto: Moje město