Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Barbora Mikudová & Martin Kubica – Rozebrané chrámy

Do 9. 9. 2023  je v Hale 40, Holešovická tržnice, Bubenské nábřeží 13, Praha 7, přístupná velmi zajímavá a rozsáhlá výstava Barbory Mikudové & Martina Kubici – Rozebrané chrámy.

Text kurátora výstavy Jiřího Ptáčka:

Jakkoliv se výtvarné prostředky a projev Barbory Mikudové a Martina Kubici navzájem odlišují, nese se jejich výstava „Rozebrané chrámy“ v duchu společného pátrání po patosu pádu a borcení jakožto široce pociťovaného dramatu naší doby. Malířskými a sochařskými postupy se každý za sebe dostávají na dohled barokní vypjatosti. Pohled a pohyb vzhůru (k nebesům) ovšem v jejich pracích nahrazuje inverzní trajektorie. Ve figurativních obrazech Barbory Mikudové jako by pád postav způsoboval nejen groteskní deformace jejich tělesných konstitucí, kdy je lidská postava zaměnitelná s hromadou svlečeného oblečení, ale zároveň rozkližoval i okolní kulisy světa, které se ukazují jako umělé, konstruované a nestabilní. „Teatrální“ atmosférou se vyznačují i její interiérová zátiší, jejichž efektní iluzivní naturalismus jako by podtrhoval klamnou povahu sebe sama. Kubicovy sochařské situace, nemálo inspirované praxí restaurátora sakrálních prostorů, přenáší obdobnou problematiku do práce s polámanými draperiemi, izolovanými fragmenty symbolů a zejména do přístupu k samotnému výstavnímu prostoru coby „chrámu umění“. Zachování, případně ztráta tohoto statusu se díky jeho intervencím ukazují jako podmíněné ne/naplněním sady vnějších znaků. V jádru této výstavy ale spočívá jeden neřešitelný rozpor. Není-li dnes možné plně se poddat kráse a vznešenosti božsky uspořádaného světa (a jeho zrcadla v umění), neznamená to, že by nebylo perverzní zálibně pozorovat, jak se jeho rozpraskaným povrchem prodírá zmar a chaos.
 
Výstavou Barbory Mikudové (1992) a Martina Kubici (1987) zároveň představujeme pražskému publiku dvě nepřehlédnutelné osobnosti ostravské umělecké scény. Oba vystudovali na tamní Fakultě umění, i když Kubica v ateliéru Sochařství, zatímco Mikudová v ateliéru Video–multimédia–performance, kde posledních šest let působí jako asistentka. Vedle malby se umělkyně mladší střední generace v minulosti věnovala performanci se skupinou František Lozinski o. p. s., případně spolu s vrstevnicí Dagmar Lili Skřivánkovou. Samostatné autorské výstavy měla v průběhu deseti lety, kdy se na místní scéně pohybuje, jak v Ostravě (Galerie Saigon, Jáma10 ad.), tak i v Opavě, Liberci nebo Kopřivnici. Sochařské instalace Martina Kubici byly kromě ostravských galerií Dukla, Lauby, Jáma10 nebo PLATO k vidění na kolektivních výstavách v Galerii města Pardubic (2020) nebo na pražském Festivalu M3 (2019) a 4+4 dny v pohybu (2018 a 2023). „Rozebrané chrámy“ je jejich první společnou výstavou a pro oba doposud i největší prezentací v Praze.
 
The Chemistry Gallery
www.thechemistry.art


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Barbora Mikudová & Martin Kubica – Rozebrané chrámy