Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Barbora Bálková: Odnikud nikam

4. 5.-10. 5. / Fotografic / Instalace

Jenom do 10.5.2015 bude v Galerii Fotografic, Stříbrná 2, Praha 1, přístupná výstava – instalace Barbory Bálkové: Odnikud nikam. Otevřeno po-ne 13-18.

Barbora Bálková (1978, AVU Praha, ateliér Veroniky Bromové) se ve své výtvarné práci volně pohybuje mezi fotografií, tvorbou objektů a malbou. Výstava Odnikud nikam prezentuje její nejnovější mechanicko-akustický objekt. Jedná se o pohyblivou instalaci, kterou tvoří otočná platforma v roli zmenšeniny atletického oválu. Na pomyslném závodišti tu jsou rozmístěny sochy despotických státníků, kteří svým působením ovlivnili chod dějin 20.století a poznamenali miliony lidských životů. Z manipulátorů se tady stávají sami figurkami na hrací ploše. Autorka dala těmto diktátorům podobu houpacích koní s typickými jezdeckými atributy, jako jsou sedlo, udidlo, třmeny a umístila je na kruhové plošině do běžeckých drah. Hitler, Stalin, Mao Ce-tung a Kim Čong-un se tak pohybují stále dokola podobni nesmyslné jízdě pouťových koní na dětském kolotoči.
V tomto kontextu jsou oni těmi manipulovatelnými figurami, které svými nelichotivými pozicemi vyzývají k podřízení se vůli diváka, ke hře či k tomu, aby byli sami za hranici dobrého vkusu ovládáni.
Instalace je doplněna třináctiminutovou zvukovou stopou ve smyčce sestavenou z lidských hlasů, v níž se dá na pozadí sportovního zápasu rozklíčovat životní příběh jedince. Na jedné „hrací ploše“ se tak prolíná individuální příběh v kontextu historických kulis.
Otočná plošina měří v průměru 3 metry, hyperrealistické sochy jsou v životní velikosti. Objekt je poháněn elektromotorem.
Večer vernisáže obohatil o ambientní rytmy a hru na trubku Patrik Pelauch. Výstavu podpořila Raiffeisenbank.
www.barborabalkova.cz

 Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Barbora Bálková: Odnikud nikam