Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Barbora Bálková: KUNSTKABINET

16. 12.-3. 6. / Galerie Artinbox / Instalace

Do 3.6.2021 bude v galerii Artinbox, Perlová 3, Praha 1, přístupná velmi zajímavá a hluboká výstava Barbory Bálkové: Kunstkabinet.  Otevřeno úterý – čtvrtek 16 – 18 h., nebo po předchozí domluvě.

Koncepce průřezové výstavy Barbory Bálkové vychází z termínu Kunst Kabinet, které již od dob renesance vznikaly jako sbírky artefaktů propojujících různé oblasti vědy například geologii, etnografii, archeologii, ale také obsahovaly náboženské předměty jako relikvie, historické kusy a kabinetní malby. Výstava odpovídá zaměření kunst kabinetů svoji obsahovou pestrostí, stejně jako druhem zastoupených médií. Drobnější instalace doplňují malby i fotografické cykly. Kromě již v minulosti prezentovaných děl se na výstavě objeví řada nových instalaci, v nichž umělkyně kromě dalších materiálů často pracuje s vlasy. Jsou pro ni nezastupitelným nositelem informace. Na jedné straně mají v sobě zakódovánu přesnou genetickou informaci jednotlivce, na straně druhé v obecnější rovině nesou konkrétní symbolické obsahy podmíněné danou kulturou. V práci Barbory Bálkové se promítají obě tyto roviny, používá jak vlastní vlasy v malých intimních objektech s patrnými autobiografickými prvky, tak s vlasy umělé a to v instalacích reflektujících situace z našeho evropsko – křesťanského prostředí, či odkazující na jiné kulturní zvyklosti.

….

Barbora Bálková (* 4. března 1978, České Budějovice) je česká výtvarná umělkyně a fotografka, která žije a pracuje v jižních Čechách a v Praze. Studovala na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru Vizuálních komunikací Jiřího Davida, v ateliéru Malby Vladimíra Skrepla a absolvovala v ateliéru Nových médií Veroniky Bromové. Ve své práci spojuje klasické prostředky malby a fotografie s novými médii. Různými vyjadřovacími prostředky zachycuje zejména prožívání a proměny lidské identity, často s akcentem na ženskou zkušenost. Sjednocujícím přístupem tvorby Barbory Bálkové je absurdní humor a parodie na jedné straně a na straně druhé specifická magičnost divadelní estetiky.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Barbora Bálková: KUNSTKABINET