Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Barbara Prešinská a Peter Hargaš: Art is always young

Do 31.8.2015 bude v galerii Domu národnostních menšin, Vocelova 3, Praha 2 (u I.P.Pavlova), přístupná výstava obrazů Barbary Prešinské a Petera Hargaša: Art is always young.

Text k výstavě PhDr. Ľuboslava Mozy, ředitele Galerie Artem:

Barbara Prešinská a Peter Hargaš predstavujú veľmi osobitú vzorku z tej tvorby, ktorá ctí kontinuitu, rozvíja hodnoty a usiluje budovať nové. Je to výstava mladej absolventky štúdií v Taliansku a skúseného umelca s nadhľadom a skúsenosťou.
***
Barbara Prešinská vstupuje do výtvarného života s veľkými ambíciami. Už dnes viem, že má na čom stavať. Je to predovšetkým jej vlastný, osobitý vzťah k svetu, ktorý reprezentuje cez osobitý talent vo svojej tvorbe. Autorka prešla mnohými zaujímavosťami súčasného výtvarného školenia. Jej maľba však stavia na kresliarskom základe, istote a citlivej práci s farbou. Je senzitívnou tlmočníčkou krásy. A pocitov. A jej obrazy vnímame všetkými zmyslami.
Toto obdobie, keď mladá autorka vstupuje do profesionálneho výtvarného sveta, naznačuje sľubný vývoj jej tvorby. Kroky, v ktorých vidieť potenciál tvorivej umeleckej cesty.
Začiatky nie sú ani tak najťažšie, ako zložité a neprebádané. Sú ustavičnými objavmi nového a originálneho. Začiatky Barbary Prešinskej pri všetkej skromnosti dnes znamenajú smerovanie k úspechu.
Barbara Prešinská sa narodila 30. októbra 1986. Po štúdiách humanitných vied absolvovala v roku 2014 Nuova Accademia di Belle Arti v Miláne. Maľuje a ilustruje. Zúčastnila sa vybraných wokshopov u nás i v zahraničí. Na projekte Documenta 13 Kassel. V roku 2015 dostala špeciálnu cenu za svoju maliarsku kolekciu v Taliansku. Vystavuje. Je členkou spoločnosti Artem. Žije a tvorí v Bratislave.

Peter Hargaš je zrelým výtvarníkom, ktorý prešiel veľmi pestrým vývojom. Vychádzal zo snahy dať ľuďom to videné a krásne, čo on, ako tvorca dokáže zachytiť a pretlmočiť v obrazovej ploche. Dnes vystavuje obrazy s charakteristikou impresionizmu. Z pocitov a obdivu života tvorí základ výrazu svojich obrazov. Je v nich impresionizmus, civilizmus, architektúra, žáner.
Dobre namaľovaný pohľad na upršané ulice je príťažlivý nielen v každú ročnú dobu, ale aj od každého dobrého umelca. Do obrazov elegantne vsúva kúsky úprimnosti a naivizmu. Dominuje v nich sila farby a hľadanie ušľachtilosti. To sú spoločné znaky autorovej tvorby.
Narodil sa v roku 1951 v Bratislave. Absolvoval odborné štúdiá u významných umelcov. Celú tvorbu buduje v systematickom rozvíjaní maliarskych techník a ich obohacovaní vlastným tvorivým videním. Zúčastňuje sa výtvarných sympózií a výtvarných projektov. Vystavuje doma i v zahraničí. Získal viaceré ocenenia, z ktorých mimoriadne sú ceny z viacerých umeleckých festivalov v Taliansku. Maľuje a ilustruje. Diela tohto umelca sa nachádzajú v súkromných i galerijných zbierkach u nás i v zahraničí. V roku 2012 založil združenie výtvarníkov ART VILLA RAČA. Je členom spoločnosti Artem. Žije a tvorí v Bratislave.

Ľuboslav Moza
2015Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Barbara Prešinská a Peter Hargaš: Art is always young