Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Ateliérová setkání: Marcel Duchamp, Raymond Duchamp-Villon, Jacques Villon, František Kupka a další

8. 9.-9. 1. / Museum Kampa / Historie

Do 9.1.2018 bude v Muzeu Kampa, U Sovových mlýnů 2, Praha 1, přístupná zajímavá a krásná výstava Ateliérová setkání: Marcel Duchamp, Raymond Duchamp-Villon, Jacques Villon, František Kupka a další.

Museum Kampa připravilo ve spolupráci s Musée National d’Art Moderne – Centre Pompidou Paris výstavu Ateliérová sousedství, která představuje na šesti desítkách děl autorů jako Marcel Duchamp, Raymond Duchamp-Villon, Jacques Villon, Suzanne Duchamp, Albert Gleizes, Joan Metzinger, František Kupka aj. volné uskupení umělců, kteří se postupně usazovali na pařížském předměstí Puteaux a významně zasáhli do vývoje moderního umění vytvořením jakési druhé, nepicassovsko-braqueovké cesty.
Stejně jako výše uvedené bude vůbec poprvé v Praze v rámci výstavy představen i model tzv. Kubistického domu, architektonická instalace vytvořená pro Podzimní salon v roce 1912 v Paříži, který představil kubistickou vizi architektury a designu.

Výstavu Ateliérová sousedství, která je součástí cyklu výstav prezentujících tvorbu Františka Kupky, a její slavnostní zahájení připravilo Museum Kampa u příležitosti narozenin zakladatelky muzea a nadace paní Medy Mládkové.

Od svého otevření v roce 2003 prezentuje Museum Kampa osobnost a tvorbu Františka Kupky. Tento snad nejdůležitější český malíř 20. století, který většinu svého života žil ve Francii a udržoval stálý kontakt s pražským prostředím, je pro Kampu více než jenom mnoha díly dobře zastoupeným autorem. Je zejména osobně spjat s mecenáškou, sběratelkou a zakladatelkou Musea Kampa Medou Mládkovou, která se s Kupkou pravidelně setkávala v Paříži už od dob svých studií dějin umění na Sorbonně. Postupně získala řadu jeho děl, včetně jednoho ze dvou prvních veřejně prezentovaných nefigurativních obrazů vůbec, Amorfu – Teplou chromatiku, poprvé vystavenou na pařížském Podzimním salonu v roce 1912, která je součástí i výstavy Ateliérová sousedství.
Meda Mládková se rozhodla svou výjimečnou kolekci věnovat Hlavnímu městu Praze a vystavovat v Museu Kampa, s vědomím, že právě veřejná dlouhodobá prezentace je důležitá pro Kupkovo zasazení do kontextu světových dějin umění. Proto zde vznikají i výstavní projekty věnované určitým zajímavým aspektům tvorby Františka Kupky, zaměřené zejména na mezinárodní kontext jeho díla.

„Těší mě, že jsme v Museu Kampa mohli připravit další mezinárodní projekt. Spolupráce s reno-movanými zahraničními institucemi jako je Musée National d’Art Moderne – Centre Pompidou Paris potvrzuje pozici mezinárodně uznávané kulturní instituce, kterou Museum Kampa získalo nejen díky své zakladatelce Medě Mládkové,“ říká Jiří Pospíšil, předseda správní rady Musea Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových.

Skupina v Puteaux
Počátky spolupráce skupiny z Puteaux, dané zejména diskuzemi a společnými setkáváními, spadají k roku 1911 do ateliéru Jacquea Villona, kde se scházeli Albert Gleizes, Francis Picabia, Roger de La Fresnaye, Fernand Léger, Jean Metzinger, Františe Kupka (který v Puteaux v domě mající společnou zahradu s Villonem bydlel od roku 1906) ale i literáti, např. básník Guillaume Apollinaire ad. Ke směru se přidali i oba bratři Jacquea Villona – sochař Raymond Duchamp-Villon a Marcel Duchamp. Jednotliví autoři nebyli nijak dogmaticky závislí na jednom určitém směru, spíše různě přetvářeli a modifikovali tehdy se rodící principy moderního umění. Řada členů skupiny z Puteaux vytvořila sdružení Section ďOr (Zlatý řez) – s nimi vystavoval nakonec i František Kupka, ačkoliv není uveden na oficiálním plakátu k výstavě v roce 1912.

Připravovaná výstava, jejímiž autory jsou Brigitte Leal (conservateur du patrimoine, Musée National d´Art Moderne Paris – Centre Pompidou), skvělá znalkyně umění rané moderny, která mj. připravila zásadní výstavu věnovanou celoživotnímu dílu George Braqua v Grand Palais v roce 2014 a Pierre Brullé, nezávislý kurátor a znalec díla Františka Kupky, představí naznačený myšlenkový pohyb a usilovné hledání možných cest, jejich obhajobu před světem i před ostatními umělci, ale i vzájemné se posilování a ujišťování o nastoupené cestě. Právě pro Kupku, o generaci staršího než byli ostatní sousedé z Puteaux, byla tato komunita naprosto zásadní ve smyslu impulzu nenechat se nijak svazovat konvencemi a soustředit se zcela na práci na svém výtvarném vyjádření.

Výstava představí asi 60 děl od autorů jako sourozenci Duchampové (Marcel Duchamp, Raymond Duchamp-Villon, Jacques Villon, Suzanne Duchamp), Albert Gleizes, Joan Metzinger, František Kupka aj. Uvedení děl těchto autorů pohromadě představuje unikátní příležitost pro odborníky i nejširší veřejnost, práce budou zapůjčeny z Musée National d´Art Moderne Paris – Centre Pompidou a z dalších francouzských soukromých i veřejných sbírek.

Vůbec poprvé bude v Praze představen model tzv. Kubistického domu (La Maison Cubiste /The Cubist House/), architektonická instalace vytvořená pro Podzimní salon – sekce Art Décoratif v roce 1912 v Paříži, který představil kubistickou vizi architektury a designu. Fasáda domu byla navržena Raymondem Duchamp-Villonem, interiér malířem-k Andrém Marem v spolupráci s autory kolem Section d´Or. Kubistický dům bude důležitým srovnáním s českou kubistickou architekturou a uměleckoprůmyslovými výrobky.

Výstavu doprovodí publikace, obsahující studii Brigitte Leal, Markéty Theinhardt a Pierra Brulle a zajímavý dobový text od Richarda Weinera v češtině, angličtině a francouzštině.
Autorka textu: Helena MusilováFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Ateliérová setkání: Marcel Duchamp, Raymond Duchamp-Villon, Jacques Villon, František Kupka a další