Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Ateliér S+M+L_XL na VŠVU – Kov a Šperk

Do 6.3.2016 bude v Galerii Slovenského Institutu, Jilská 16, Praha 1, přístupná zajímavá výstava Ateliér S+M+L_XL na VŠVU Bratislava – Kov a Šperk.

Výstava dokumentuje kreatívne zanietenie študentov a tímu pedagógov ateliéru, ktorý je nielen mladý rokmi svojej existencie, ale aj dynamický v rozvíjaní vizionárskych konceptov nielen vo sfére umeleckého šperku.

Kurátor výstavy: vedúci ateliéru Prof. Karol Weisslechner akad. arch.

Ateliér S+M+L_XL – KOV A ŠPERK, je jediný svojho druhu na Slovensku a patrí medzi najmladšie ateliéry na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Poskytuje výučbu v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni štúdia. Založil ho v roku 1990 svetoznámy slovenský výtvarník, šperkár Doc. Anton Cepka, akad. soch., ktorý ho viedol až do roku 1995. Dnes sa názov ateliéru, S+M+L_XL – KOV A ŠPERK, odvíja od veľkostných označení, ktoré vyjadrujú filozofiu širokospektrálneho pôsobenia a zamerania výučby od drobných šperkárskych artefaktov cez dizajn priemyselne realizovateľných predmetov až po veľkorozmerné práce do konkrétnych architektonických priestorov. Ateliér v individuálnom programe výučby poskytuje tie najlepšie podmienky pre rozvoj tvorivej osobnosti študenta tak, aby mohol rozvíjať svoj talent a tvorivé schopnosti v celej šírke a neskôr bol v praxi úspešným výtvarníkom či dizajnérom. Od študentov očakávame vysokú mieru osobného zanietenia pre štúdium, inovatívne myslenie a ochotu k výkonom s ambíciou zvedavosti a z nej vyplývajúcej tvorivosti. Zámerom výučby je poskytnúť budúcim výtvarníkom široké spektrum informácií a vyvolať v nich túžbu byť tvorcom, ktorý za svoj cieľ považuje, spájanie intelektu a kreatívnej remeselnej zručnosti.

Absolvent štúdia v ateliéri, v bakalárskom či magisterskom stupni, je vedou, zručnou a kompetentnou osobnosťou, preukazujúcou po období štúdia flexibilnú schopnosť tvorivo a kreatívne reagovať na celú škálu výtvarných a dizajnérskych úloh. Tvorí s plným nasadením, siahajúc vždy po najvyššom stupni kvality umeleckého prejavu. Absolvent ateliéru S+M+L_XL – KOV A ŠPERK je pripravený začať profesionálny život výtvarníka, ktorého tvorba má naozaj „gule“.

http://www.vsvu.sk/o-nas/katedry/katedra-uzitkoveho-umenia/atelier-s-m-l-xl-kov-a-sperk/

 Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Ateliér S+M+L_XL na VŠVU – Kov a Šperk