Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Ateliér Design skla FMK UTB ve Zlíně – … svá vidění

Do 31. 10. 2021 bude v Galerii Kuzebauch, Říčanova 19, Praha 6 (tram Říčanova nebo bus Štefkova pak cca 500 m), přístupná velmi zajímavá a krásná výstava Ateliér Design skla FMK UTB ve Zlíně – … svá vidění.

Text Mgr. Silvie Stanické, Ph.D. k výstavě:

Vystavující:

Michaela Trávníčková, Marie Sixtová, Kristína Maňáková, Michaela  Kramulová, Irena Czepcová, Petr Stanický.

Před více než padesáti lety předznamenal prof. Josef Kaplický, že „…mentalita skla bude vyžadovat velmi rafinovaného stavu mysli. Na jedné straně rezolutnost, jasné výtvarné rozhodnutí, na druhé straně zdrženlivost v nápadu, lakoničnost, kázeň. Tedy jakousi dynamičnost žhnoucí pod závojem kázně.“

Nyní stojíme před zdánlivě různorodými pracemi mladých umělkyň – Michaely Kramulové, Kristiny Maňákové, Michaely Trávníčkové a Marie Sixtové – a tážeme-li se, kde můžeme nalézt spojnici, tak právě ve svébytném výrazném zacílení na propojování skla v jeho ušlechtile užitné poloze. Souběžně s tím je jim sklo i průhledem do lidského nitra, světa citů a snů. Sklo je jim místem vztahů a dějů, které mají odpovídat zamýšlenému účinku a zároveň mají rezonovat s povahou prostředí – sklo je tak pro ně jedinečná světelná matérie, do které je vyzářený obsah. Vrátíme-li se ke slovům Josefa Kaplického a zamyslíme se nad jeho slovy před vystavenými díly, můžeme vnímat, že uvedená slova v objektech rezonují.

Ateliér Design skla, působící na Fakultě multimediálních komunikací UTB ve Zlíně, patří více než deset let k etablovaným učilištím tohoto zaměření v České republice. Vedoucí ateliéru prof. Petr Stanický, M.F.A., a jeho asistentka MgA. Irena Czepcová dávají svým studentům svobodný prostor k jejich osobitému vyjádření, jak v možnosti uchopení zkoumaných témat, tak v hledání osobitých koncepčních postupů při zpracování skla a rozšiřování možností technologií zapojováním nových médií.  Signifikantním projevem studentů ateliéru Design skla je mnohdy specifické uchopení materiálů, které se rozchází s tradiční podobou sklářského řemesla, čímž si tak nachází vlastní cestu v kontextu mezinárodní tvorby.

Mgr. Silvie Stanická, Ph.D.

kurátorka výstavy

…..

Všechny fotky z výstavy i vernisáže: Petr.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Ateliér Design skla FMK UTB ve Zlíně – … svá vidění