Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž astrofokusů a fotografií Guru Járy

Do 23.12.2016 bude v Old Art Gallery Antik, Vinohradská 73, Praha 2, přístupná výstava astrofokusů a fotografií Guru Járy.

Jedná se o výstavu Astrofocus® horoskopů a fotografií z díla Guru Járy.

Jaroslav Dobeš (* leden 1971, Příbram, Česká republika) známý jako Guru Jára je světově uznávaný Mistr tantry pravé i levé ruky českého původu. Začínal jako cestovatel, horolezec a fotograf. Do svých 18 let žil běžným životem dospívajícího mladého muže a vášnivého horolezce (v letech 1993-1994 se věnoval horolezectví i na profesionální úrovni). V létě 1989 emigroval do Itálie, aby mohl svobodně studovat duchovní nauky nedostupné v tehdejší socialistické České republice. Několik následujících let pak studoval duchovní nauky a umění ve Vatikánu, v klášterech Tibetu, meditoval v Himalájích, v Egyptě a dalších místech po celém světě. Žil životem putujícího mnicha, který medituje v poustevnách a na poutích zeměmi mnoha kontinentů, spí nejvýše dvě noci na jednom místě.

V současnosti je učitelem tantry, astrologie a dalších duchovních nauk. Je rovněž významným spisovatelem. Jeho knihy prezentují duchovní nauky, teorie, filosofie i možnosti způsobů praktikování mnoha druhů duchovních cvičení. Velký důraz v nich Guru Jára klade na duchovní praxi odpovídající možnostem a potřebám současného moderního člověka v technicky založené, konzumní společnosti. Nauky šířené Guru Járou na jeho workshopech i formou literárních děl představují zcela unikátní životní styl propojující moderní život s dávnými naukami a tisíce let starými duchovními principy. Přinášejí nový pohled na lidský život, který osvobozuje člověka z vlivu hypnózy konzumního života a dává lidskému životu spirituální rozměr. Guru Jára vede lidi ke svobodě ducha, vyznávání duchovních hodnot, hledání odpovědí na otázky, kdo jsem a jaký je smysl pozemského života.
.
Osvícení a Zasvěcení
V roce 1991 na italské poustevně u Arca dosáhl Nirvány (Osvícení). O čtyři roky později, po noci strávené v Menkaurově pyramidě v Gíze (Egypt), dosáhl i tzv. staroegyptského zasvěcení a následně Mahámudry – nirvány tantrické cesty. Po té mu jeho Mistři dali pokyn, aby začal předávat své znalosti lidem. První semináře v České republice uspořádal v roce 1995. V této době také zakládá svoji duchovní školu nazvanou Poetrie. Učební osnovy vycházely ze směsi new age nauk v kombinaci s prvky jógy, astrologie a feng-šuej. Pro studenty své školy a další zájemce vydal do současnosti 14 knih a v roce 2002 vytvořil také vlastní PoeTree tarot, kombinující tři různé výklady velké arkány a I-tingu.
.
Ašrámy Guru Járy
Po dosažení Osvícení a tantrického Zasvěcení přijížděl pravidelně přednášet nejen do České republiky, ale pracoval také v Indii, Nepálu, Japonsku, Západní Evropě a dalších místech po celém světě. Svoje ašrámy měl v Nepálu, Thajsku a Indii. Od roku 2009 pořádá pro své studenty dálkové kurzy Spiritual Trekking® a Astrofocus® kurz. Jaroslav Dobeš – Guru Jára – transformuje tisíce let staré duchovní nauky do podoby, která odpovídá potřebám současného moderního člověka.
V současnosti má svůj ašrám na Filipínách. Dům meditací v tomto ašrámu požehnali ve společném rituálu Dalajláma, Karmapa a Guru Jára.
.
Prorok a vadžra jogín
Už od roku 1995 byli žáci Jaroslava Dobeše častokrát svědky zázraků, které dělal. Uzdravoval z nevyléčitelných nemocí, dokázal před očima lidí měnit svoji podobu, čas i prostor. Předvídal budoucnost, dokázal číst v minulosti i budoucnosti každého člověka, každého místa, města, národa, společenství apod. Od prvopočátku se vždy prezentoval jako tantrik a vadžra jogín (V tantrickém buddhismu vadžra představuje mužský pohlavní orgán, kosmickou sílu a soucit. Vadžra ničí všechnu nevědomost, příčinu našeho utrpení.). Současně vystupoval také jako učitel meditací, karmický astrolog, znalec filosofií, jógy a mnoha duchovních nauk, směrů i technik a prorok. Všechna proroctví vyslovená Jaroslavem Dobešem v průběhu let se vždy vyplnila. V jednom ze svých proroctví, vysloveném někdy kolem roku 2000, předpověděl i svoje současné pronásledování v České republice.
.
Škola Poetrie
V roce 1995 Guru Jára v ČR zakládá svoji duchovní školu nazvanou Poetrie. Vytvořil její organizační strukturu i učební osnovy, které vycházely ze směsi new age nauk v kombinaci s prvky jógy, astrologie a feng-šuej. Lektory školy připravoval na jejich práci ve speciálních programech, které kladly důraz nejen na hluboké znalosti oboru, ale také na čistotu lidského charakteru budoucího lektora. Guru Jára nedovolil, aby se studenty jeho školy pracoval někdo s charakterovými vadami, i kdyby to byl ve svém oboru špičkový odborník. Klíčovým kriteriem při rozhodování, kdo může být lektorem Poetrie a kdo ne, byly nejen nezbytné odborné znalosti ale také schopnost lektora pečovat o studenty s laskavostí, jemností, ohleduplností a pochopením pro originální potřeby každého jednotlivého člověka, jeho osobní svobodu a okolnosti jeho života.
Škola Jaroslava Dobeše se řadu let vyvíjela, až nabyla podoby vysokoškolského typu, jaký známe například z USA. V roce 2011 zanikla kvůli soustředěné mediální šikaně Guru Járy a jeho žáků.
.
Fotografie a Astrofocus®
Přibližně od roku 2007 se začal intenzivněji věnovat také fotografování. Jeho díla vydával i National Geographic. Považuje se za humanistického fotografa a environmentálního portrétistu. Také je označován za digitálního malíře vzhledem k jeho specifické technice planetárních mandal – koláží zvaných Astrofocus® a Astrofocus®Art, které symbolicky zachycují nitro portrétovaného člověka. Výstavy Astrofocus® koláží pořádané v mnoha zemích světa proslavily Jaroslava Dobeše nejen jako duchovního Mistra, ale i jako umělce a fotografa.
.
Weby Guru Járy:
1) astrofocus koláže – část jeho děl určená široké veřejnosti je vystavena na www.gurujara.cz
2) Spiritual trekknig® kurz, tantra a další na www.aurarelax.com
3) historie aktivit Guru Járy na www.poetrie.cz
4) Cesta Guru Járy n.s. je web spuštěný v červenci 2015.
Informuje o pravdě v dění kolem Guru Járy i nové náboženské společnosti, kterou založili žáci Guru Járy: www.cestagurujary.czFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž astrofokusů a fotografií Guru Járy