Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Ašot Haas: Geocode

1. 11.-1. 12. / DSC Gallery / Malba

Do 1.12.2018 bude v DSC Gallery, Dlouhá 5, Praha 1, přístupná krásná a instalačně velmi pečlivě připravená výstava Ašota Haase: Geocode.

 Jak to vypadá, když vybouchne v reálném čase zvuk a přetvoříte ho ve statický světelný objekt? Ašot Haas na výstavě Geocode přirozeně navazuje na své působivé světelné objekty, velkoplošné malby a skleněné plastiky. Již třetí sólo výstava předního slovenského výtvarníka Ašota Haase v prostorách pražské DSC Gallery !

„Slovo Geocode vypráví o jistých místech, principech či daných myšlenkách, které jsem řešil. Pracoval jsem z různými médii a navazoval jsem na starší tvorbu se snahou dynamizace a variability.“ vysvětluje Ašot Haas název a koncepci své nejnovější výstavy.

Ašot Haas ve své tvorbě pracuje s kybernetikou, klasickou sochou i interaktivním uměním a je pro něho typický koncept zaznamenávání zvuku pomocí světelných objektů za použití optického plexiskla. Jeho objekty tak vibrují zvukem a zároveň svítí. Haas se kontinuálně snaží ve svém díle posouvat, reflektovat danou dobu, myšlenky či teorie. Nyní se však také vrací ke dříve zpracovaným tématům a s odstupem času je přepracovává a projektuje do nich svůj současný úhel pohledu „Nerad se uzavírám na konkrétní výjev, snažím se do děl vnést jistým způsobem emoce a interaktivitu, mám rád, když dané dílo každý divák vnímá různě a v každém vzbuzuje jinou emoci“ vysvětluje umělec.

Ašot Haas ke svým dílům přistupuje velmi komplexně, a to jak k samotné myšlence stojící za konkrétním dílem, tak k práci s materiály a technologiemi. Jeho tvorba v sobě skrývá složité rovnice překračující hranice lidského vnímání a nabízí optické klamy. Přes všechnu složitost, která stojí za jejich vznikem, si díla dlouhodobě drží minimalistický ráz, který se stal pro umělce jedním z charakteristických znaků.

V dnešní době, kdy se technologie velmi rychle vyvíjejí, je zejména důležité téma aktuálnosti. „Umění je většinou zrcadlo současnosti v jakémkoliv období a technologie umožnuje co nejrychlejší zhmotnění dané myšlenky a přispívá tak k dynamičtějšímu vývoji mé tvorby“ vysvětluje umělec svůj pohled na využití technologií ve výtvarném umění. Autor bravurně ovládá nejnovější digitální a realizační technologie, které spolu s poznáním historie a nových vědeckých objevů přirozeně využívá ke zhmotnění svých vizí.

Ašotova tvorba osciluje na hranici sochařství a sklářského výtvarnictví, je vizionářská a má zasloužený ohlas na zahraničních veletrzích umění a výstavách, např. v muzeu Maxxi v Římě nebo v Šanghaji. Haas ve svých nadčasových dílech spojuje svět reálný a virtuální prostřednictvím nových materiálů a technologií. „Ašotova tvorba je nekonečná hra dimenzí. Plynulé přechody z 2D do 3D a nazpátek, které Vás neustále nutí měnit perspektivu a být ve střehu. Výstava Geocode bude plná fascinujících objektů, které člověk musí zažít a vidět na vlastní oči“ uzavírá Olga Trčková, partnerka galerie.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Ašot Haas: Geocode