Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž ARTSEMESTR zima 2023 (klauzury UMPRUM)

Jenom do středy 1. 2. 2023 budou na Vysoké škole uměleckoprůmyslové UMPRUM, Náměstí Jana Palacha 80, Praha 1, ve všech 4,5 patrech přístupné klauzury Artsemestr Zima 2023.

Artsemestr, několik dní, kdy se Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze naprosto změní. Ateliéry, kde běžně probíhá výuka, učebny a různé další kouty se stanou jedním obrovským výstavním prostorem. Pravidelně je tu možné vidět výsledek semestrálních projektů a klauzurních zadání studentek a studentů UMPRUM.

Artsemestr je jednou z nejvyhledávanějších a nejhojněji navštěvovaných výstavních přehlídek školy. Pravidelně nabízí nepřebernou škálu prací na nejrůznější témata. „Jeho cílem není jen symbolicky uzavřít uplynulý semestr, ale i předvést, nakolik si studující dokážou poradit se zadanými tématy, spolupracovat mezi sebou, ale i s firmami, reagovat na aktuální trendy nebo dění ve svém okolí. Jedná se i o zkoušku jejich samostatnosti v přípravě a realizaci“, říká prorektor Radek Sidun.

Artsemestr zima 2023 nabídne výstupy z celkem 25 ateliérů a modulu zabývajícího environmentálními tématy a udržitelností Planeta B. K vidění budou práce z oblasti architektury, volného a užitého umění, designu a grafických oborů. Jmenovat bychom mohli například projekt Ateliéru architektury III, který se zabývá strojovou imaginací a umělou inteligenci zkouší využít pro tvorbu staveb. Ateliér průmyslového designu pokračuje ve svém zájmu o design dopravních prostředků a tentokrát se ve spolupráci se společností Škoda Group zaměřil na autonomní metro pro Prahu. Praktické zadání připravující své posluchače na budoucnost si vybral i Ateliér designu oděvu a obuvi, kde bylo úkolem vytvořit vlastní značku s přihlédnutím na udržitelnost a zpracovat ji včetně vizuální identity, nebo ceníků. O své vlastní a rodinné recepty se podělí studentky a studenti Ateliéru grafického designu a vizuální komunikace, kteří dostali za úkol připravit a graficky zpracovat vlastní kuchařku. Ateliéry Katedry volného umění nechávají již tradičně prostor pro vlastní volnou tvorbu a nesešněrovávají se žádnými tématy.  

Přehlídka Artsemestr se veřejnosti otevře od pátku 27. ledna do středy 1. února. Všechny práce bude možné si prohlédnout v hlavní, historické budově na nám. Jana Palacha. Jedinou výjimku tvoří expozice Planety B, která se veřejnosti otevře v prostorách Technologického centra UMPRUM v Mikulandské ulici.

ARTSEMESTR ZIMA 2023 –⁠ Ateliéry a témata

Ateliér architektury I: SLUŽBY OBCHOD TRŽNICE pro lokalitu Praha Na Knížecí – model 1:200
Ateliér architektury II: The Utopian Impulse: From the Planet to Prague – zaměření na produkci myšlenek a prací, jejichž cílem je rozvíjet nové formy bydlení, které usilují o umožnění svobodnější a spravedlivější společnosti // klauzura: Future Architectures – laboratoř utopií – vizualizace semestrálních utopických projektů prostřednictvím filmu
Ateliér architektury III: Strojová imaginace – zamyšlení nad novými nástroji tvorby obrazů umělé inteligence na základě zadaných textů. Zkoumání tohoto potenciálu pro architektonickou tvorbu // klauzura: transformace vizuálních výstupů umělé inteligence do fyzických architektonických modelů
Ateliér architektury IV: IKONY – hledání nedostavěných projektů v ČR napříč historií – navrhování nedokončeného, posílení dialogu s historií. / 1. ročník – Proměny bydlení – podoby bydlení v 20. a 21. století. Potenciál přestaveb a znovuvyužívání domů.
Ateliér průmyslového designu: 2. – 5. ročník – Autonomní metro pro Prahu, spolupráce se Škoda Group; podnos pro 6 piv pro pivovar Matuška / 1. ročník – stylizace přírodniny a převedení jejího tvaru do reálného produktu
Ateliér designu nábytku a interiéru: Knihovna – solitérní nábytek – prototypy 1:1
Ateliér produktového designu: Role (elektronické) hudby ve vývoji člověka. MIDI controller WIP // akustický hudební nástroj/předmět/objekt
Ateliér volného umění I (Sochařství): Zranitelnost // klauzura: volné téma
Ateliér volného umění II (Malba): Volné zadání, podtéma Kabaret Voltaire
Ateliér volného umění III (Intermédia): Konec hudby – kolektivní hledání smyslu tohoto umění // klauzura: volné zadání
Ateliér volného umění IV (Fotografie): inspirace ideou digitálního zahradničení // klauzura: volné zadání
Ateliér s hostujícím umělcem: Budování struktury. Hledání platformy, která zajistí různým spoluautorům se všemi jejich stanovisky a hlasy účast na procesu výroby společného díla. // klauzura: volné zadání
Ateliér skla: „Der Teufel steckt im Detail“ – esej a návrhy volného nebo užitého objektu na téma „Detail“. // klauzura: realizace návrhu semestrálního zadání
Ateliér keramiky a porcelánu: Obklad – návrh plastiky ve formě obkladu na stěny Technologického centra UMPRUM // klauzura: Nos na stůl – téma reflektuje trend malých studií, studie různých technik vytváření užitých předmětů pro stolování, propojení řemeslných dovedností a designu
Ateliér K.O.V.: Ukažte, co ve vás je – objekt demonstrující autorovy tvůrčí schopnosti a to, co jej definuje // klauzura: Šperk pro mě – šperk pro sebe definující autorovu osobnost
Ateliér módní tvorby: “Kdo jsem, kolekce pro sebe” – vnímání vlastní identity a vlastního šatníku, interpretace vlastních představ do vlastního šatníku
Ateliér designu oděvu a obuvi: How to buildt professional fashion brand – postavit oděvní značku cílenou na vybraný okruh potencionálních zákazníků s přihlédnutím na udržitelnost – výsledkem práce je kolekce se zpracovanou vizuální identitou, doplňky a ceníkem
Ateliér textilu: Celulóza – možnosti využití celulózy, přírodního rostlinného materiálu, využité benefitů i slabin. Experimentální zpracování celulózy a hledání jejího potenciálu v současném materiálovém designu
Ateliér Ilustrace a grafiky: Kniha – pomalá (1) a rychlá kniha (2), rukodělná, autorská kusovka (1) a kniha nerukopisná s použitím zcizeného materiálu // klauzura: Wimmelplakat — plakát s propracovanou, podrobnou ilustrací v které je ukrytá hra
Ateliér tvorby písma a typografie: Od fyzického k digitálnímu, cesta tam a zase zpátky – zkoumání vztahů mezi analogovým a digitálním v oblasti typografie a reprodukce.
Ateliér grafického designu a vizuální komunikace: Kuchařka – vytvoření vlastní knihy receptů, minimálně 64 stran, plnobarevný tisk a vlastní nebo rodinné recepty
Ateliér animace a filmu: Vůně dálek – integrace vlastního pojetí fenoménu dálek do podoby libovolného audiovizuálního díla – filmu
Ateliér grafického designu a nových médií: SYSTÉM – jako základní konstanta. Nahlédnutí na systém z hlediska jeho vzniku, aplikace, řešení v globalizovaném prostředí aktuálních médií, environmentální aspekty systému, systém práce a kritická a teoretická reflexe // klauzura: video na téma Systém
Ateliér fotografie II: HIGHWAY MINDWAY – urban photography, jiné přemýšlení o veřejném prostoru a jeho utváření. Hlavním motivem je pražská magistrála a vize její budoucnosti.
Ateliér designu a digitálních technologií: Pohyblivý obraz – hlubší seznámení s médiem, narativní vyprávění skrze videoherní médium // klauzura: Život pod povrchem – audiovizuální dílo na základě semestrální přípravy
Planeta B: Toxické budoucnosti – sledování způsobů vývoje energií a jejich ekologických stop. Spekulativní projekty týmů studujících sestavených z různých oborů.

Artsemestr je pravidelná přehlídka semestrálních a klauzurních prací studentů UMPRUM, kde všichni představí výsledky svého studijního úsilí na konci každého semestru. Jeho tradice, jak ji známe nyní, začala v roce 2004 díky rozhodnutí tehdejšího rektora prof. Jiřího Pelcla. Studenti své práce vystavují v autentickém prostředí školy – ateliérech, učebnách, někdy i na chodbách. V zimě 2021 se musel z bezpečnostních důvodů kvůli šíření nákazy COVID-19 konat pouze on-line. V létě 2021 se poprvé ve své historii celá výstava přesunula mimo budovu UMPRUM, a to do prostor Pražské tržnice v Praze 7 – Holešovicích. Nyní se opět vrací na své původní místo, do ateliérů UMPRUM na nám. Jana Palacha.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž ARTSEMESTR zima 2023 (klauzury UMPRUM)