Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Artsemestr zima 2020 (klauzury UMPRUM/VŠUP)

Jenom do pondělí 3.2.2020 budou na Vysoké škole uměleckoprůmyslové UMPRUM, Náměstí Jana Palacha 80, Praha 1, ve všech 4,5 patrech přístupné klauzury Artsemestr zima 2020. (Omluvte prosím že jsou zde některé fotky 2x nebo 3x – jedná se vlastně o dva fotoreporty za sebou – nejdřív Petra a pak Honzy Ch.).

Otevřeno: denně 10–18 hodin
vstup zdarma

Jen několikrát do roka se otvírají brány Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze i pro veřejnost. Tou nejvíce očekávanou a nejnavštěvovanější akcí bývá ARTSEMESTR, přehlídka klauzurních a semestrálních prací studentů UMPRUM. Letos se koná od 30. ledna do 3. února a představí se na ní práce více než 500 mladých autorů z 24 ateliérů.

Artsemestr není kurátorsky vedenou výstavou. Je to přehlídka toho, co studenti v posledním semestru řešili a dokladem toho, jak se během studia jejich přístup k tvorbě vyvíjí. Návštěvníci se tedy mohou těšit na nepřeberné množství prací různých výtvarných oborů na rozličná témata.

Zadání vedou naše studenty k hlubšímu studiu a pochopení různých problémů. Jejich prostřednictvím se učí spolupracovat a komunikovat se zadavateli, firmami, specializovanými dílnami a v neposlední řadě s kolegy různých oborů, se kterými spolupracují. Studenty cíleně vedeme, aby se naučili orientovat v požadavcích, které s sebou nese reálná praxe. Tento přístup jim pomáhá i v navazování důležitých kontaktů a dovednosti vést tvůrčí dialog se zadavatelem“, říká ke spolupráci, která se stává jednou z priorit školy, rektor prof. Jindřich Vybíral.

Takovými projekty se například zabýval Ateliér architektury III, který řešil Innovation Space – Brotfabrik Wien, Ateliér designu nábytku a interiéru navrhoval prostory restaurace v OC Palladium, Ateliér produktového designu se v tvorbě propojil se sklárnami Nachtmann a  Ateliér K.O.V. se účastnil soutěže na návrh ceny pro Svaz průmyslu a dopravy. Z projektů, které v dohledné době čeká realizace, můžeme uvést cihelný altán pro firmu Brispol a vstupní objekt do nové vinice Sv. Michaela v Kadani na výsypkách, které zpracovává Ateliér architektury I.

Za pozornost jistě stojí i spolupráce Ateliéru designu oděvu a obuvi s Ateliérem grafického designu a vizuální komunikace, které se s NOVIA FASHION zabývají oděvními kolekcemi z graficky zpracovaných pletenin. Výsledek jejich několikaměsíční tvorby bude představen na Milano Design Week a dalších přehlídkách.

Na spolupráci je postaven i seminář Týmový projekt, který připravil pro zahájení Artsemestru na školním dvoře performanci za dvě minuty dvanáct. Podíleli se na ní studenti všech kateder včetně Teorie a dějin umění. Tématem je politika klimatické krize: symbolické Doomsday Clock ukazují, jak blízko má svět ke globální katastrofě, a před 2 lety byly posunuty na čas za dvě minuty dvanáct. 

Ateliéry a témata

Ateliér architektury I – Cihla – zkoumání limitů materiálu – výstup návrh cihlové stavby; cihelný altán pro firmu Brispol/ Vstupní objekt do nové vinice Sv. Michaela v Kadani na Výsypkách
Ateliér architektury II – Humpolec (v jaké formě a jestli vůbec přežije Humpolecká civilizace) Reálné úvahy o vývoji města v čase
Ateliér architektury III – Innovation space – Brotfabrik Wien – návrh prostorů pro inovaci ve Vídeňském start-up space Ankerbrotfabrik
Ateliér architektury IV – Univerzální architektura – prototyp bydlení pro 21. století
Ateliér průmyslového designu – 1. r. stylizace přírodniny 2+4r. spolupráce na tématu hybrid. 3. r. volné téma. 5. r. spolupráce s aplikační sférou // klauzura: 1. r. výrobek inspirován přírodninou ze semestru. 2.-5. r. nůžky a žehlička, jako designový kousek
Ateliér designu nábytku a interiéru – 1. r. KRABICE a produkt, který se do ní má vejít v rozloženém stavu, 2. r. ve spolupráci s Ateliérem tvorby písma a typografie BISTRO POP-UP / Stánek  /  – převozitelný stánek na prodej vámi vybraného jídla,  5. r.. FOODCOURT / restaurace do obchodního centra Palladium // klauzura: 2. BISTRO POP-UP / Stánek – Realizace 1:1, ostatní ročníky – jídelní set s realizací
Ateliér produktového designu – 1. r. – studie přírodniny; zbylé ročníky lisované sklo pro sklárnu Nachtmann
Ateliér sochařství – volné téma
Ateliér malby – volné téma
Ateliér intermediální konfrontace – volné téma
Ateliér fotografie I – volné téma
Ateliér skla – 1. r. – Pohár, ostatní ročníky – Portrét
Ateliér keramiky a porcelánu – 1.r. – Váza, 2 .r. Zvíře – keramické plastiky zvířat v životní velikosti, ostatní ročníky – Manifest – psaná verze svého osobního manifestu // klauzura: rozvinutí osobního manifestu v materiálu 
Ateliér K.O.V. – šperk na téma „Svoboda“  a  návrh ceny pro Svaz průmyslu a dopravy ČR
Ateliér módní tvorby – Elastic Fantastic – oděvní kolekce za použití úpletů a pletáže – PRUŽNOST (flexibilita, adaptabilita, elasticita) – schopnost změny a přizpůsobení v rapidně se měnící společnosti
Ateliér designu oděvu a obuvi – 1. r. – White project – Geometrie v architektuře, MALAI – spolupráce s indickou manufakturou zpracovávající ekologické materiály z kokosu // klauzura: Zpráva – pletené oděvní kolekce, které vznikaly ve spolupráci s Ateliérem grafického designu a vizuální komunikace ve spolupráci s firmou NOVIA FASHION
Ateliér textilní tvorby – Konfrontace Ateliéru textilní tvorby UMPRUM a Ateliéru Textilního Designu VŠVU v Bratislavě. Společným tématem je 100 let Bauhausu / projekce a jeho zrcadlení ve spolupráci s průmyslem.
Ateliér Ilustrace a grafiky – autorské knížky; Sborník štočků (sestavený z archivu knihtiskové dílny); ilustrace pro Vabank; Wochenblatt- výsledek workshopu s Martinem Amstutzem; knihtiskový plakát (kolektivní práce studentů), novinové ilustrace – spolupráce s Ateliérem grafického designu a vizuální komunikace
Ateliér tvorby písma a typografie – BISTRO POP UP – projekt ve spolupráci s Ateliérem designu nábytku a interiéru // klauzura: Jan Solpera 80 – pocta k jubileu významného typografa a pedagoga
Ateliér grafického designu a vizuální komunikace – deník N – noviny – ve spolupráci s Ateliérem ilustrace a grafiky, časopis Jedu pro Škoda auto, návrhy svetrů a pletenin ve spolupráci s Ateliérem designu oděvu a obuvi.
Ateliér filmové a televizní grafiky – režijní knihy – ve spolupráci se studenty scénáristiky FAMU – zpracování krátkých příběhů na dané téma // klauzura: upoutávky na zpracované příběhy v rámci semestrálního úkolu   
Ateliér grafický design a nová média – Individuální projekty: Missing studies, nástroj pro tematizovanou komunikaci mezi školami, Mlha neboli Zamlženo v grafickém designu, manuál plný nástrah jednotlivých kroků práce grafického designéra, nebo Gamification Design, Memex/Exocortex, Selfdesign nebo web online psychoterapie a mnoho dalších.
Ateliér fotografie II – výstava 80´svoboda, která probíhá v GASK a její dokumentace // klauzura: Vlasy jako symbol
Ateliér hostujícího umělce – Kritické možnosti malby. Historie a současnost malby jako média, které může komentovat společenské fenomény, aniž by rezignovalo na formální kvality a emoční účinek.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Artsemestr zima 2020 (klauzury UMPRUM/VŠUP)