Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Artsemestr zima 2017 (klauzury UMPRUM/VŠUP)

Jenom do neděle 29.1.2017 budou na Vysoké škole uměleckoprůmyslové UMPRUM, Náměstí Jana Palacha 80, Praha 1, ve všech 4,5 patrech přístupné klauzury Artsemestr zima 2017.

Otevřeno: denně 10–18 hodin
vstup zdarma

Čtyři měsíce intenzivní práce. Semestrální a klauzurní úkoly. Navrhování, konzultace, diskuze. A výsledek toho všeho Vám představí Artsemestr. Artsemestr, celoškolní prezentace všech ateliérů UMPRUM.

Artsemestr je pravidelná přehlídka semestrálních a klauzurních prací studentů UMPRUM, kde všichni představí výsledky svého studijního úsilí na konci každého semestru. Jeho tradice, jak ji známe nyní, začala v roce 2004 díky rozhodnutí tehdejšího rektora prof. Jiřího Pelcla. Studenti své práce vystavují v autentickém prostředí školy – ateliérech, učebnách, někdy i na chodbách.

Témat, přístupů, technik a dalších forem zpracování se nabízí nepřeberná škála. UMPRUM si klade za cíl připravovat své studenty co nejlépe pro praxi. To se odráží i v zadaných tématech a stále častější spolupráci s různými institucemi nebo výrobními firmami. V letošním semestru můžeme například jmenovat město Hradec Králové, firmy Škoda Auto a VW, Baťa, MIKOV, RIM a řadu dalších, které jsou přímo zadavateli nebo poskytují své technologie a výrobní zázemí. Studenti tak dostávají nejlepší možnost, jak se připravit pro své samostatné uplatnění.

Ateliéry a témata

Ateliér architektury I – architektonické koncepce pro město Šluknov

Ateliér architektury II – Utopia – návrh města pro 10 milionů lidí. Pokračování testů, zda lze navrhnout utopii jako funkční a udržitelný městský organismus s výhledem do blízké budoucnosti

Ateliér architektury III – Průmysl 4.0 a potenciál v architektuře – dlouhodobý projekt, booklet k rozpracovanému tématu. Klauzurní práce – Emergent wood fabrication – experimentální metody prototypizace a výroby ze dřeva.

Ateliér architektury IV – „Semestr na zakázku“- spolupráce s městem Hradec Králové – obnova objektu konferenčního centra Aldis v kontextu s urbanistickým plánem a historií města.

Ateliér průmyslového designu – I. ročník již tradičně řešil stylizaci přírodniny a jejího převedení do užitného předmětu, II-V. ročník zpracovával projekt pro Škoda Auto a VW na téma Fit2Digital v automobilové dopravě. Prezentace proběhla pomocí augmentované a virtuální reality a je k vidění na stránkách ateliéru.
Klauzurní práce – nová cvičební pomůcka ve spolupráci s firmou Martina Krofoně

Ateliér designu nábytku a interiéru – I. ročník „BOX“ návrh libovolného produktu / předmětu do kartonové krabice daných rozměrů, II. – V. ročník mezinárodní soutěž na téma čalouněné křeslo pro firmu RIM
Klauzurní práce – I. ročník – konferenční stolek pro firmu RIM, II-V. ročník – výstavní stánek pro firmu RIM na Designblok 2017

Ateliér produktového designu – Věstonická venuše – etuje a vitrína
Klauzurní práce – prvek pro sdílení knih ve veřejném prostoru

Ateliér sochařství – volné téma

Ateliér malby – volné téma

Ateliér intermediální konfrontace – volné téma

Ateliér supermédií – volné téma

Ateliér fotografie – problematika predikce a prognóz. Vystavené práce budou povětšině zkoumat konkrétní fenomény týkající se zejména prostředí internetu a nových technologií.

Ateliér skla – „Všechno co se děje kolem žárovky“ – především řešení závěsného svítidla, či světelného objektu.
Klauzurní práce – spolupráce se společností Verreum, která se zabývá stříbřením skla a vytvářením skleněných tvarů vhodných pro tyto postupy

Ateliér keramiky a porcelánu – historické glazury
Klauzurní práce – Ornament a zločin – volná reakce na esej Adolfa Loose

Ateliér K.O.V. – užitný předmět nebo volný objekt z hliníku – spolupráce s firmou SPIRAL, spolupráce s firmou MIKOV
Klauzurní práce – Maska a její podoby

Ateliér módní tvorby – Film / Movie – studenti reagovali na vybrané ikonické filmy: The NeverEnding Story, Orlando, Dazed and Confused, Twin Peaks, Fruit Of Paradise

Ateliér designu oděvu a obuvi – Personal Coat – projekt cílený na zakázkovou tvorbu, Projekt Baťa – návrhy pánské a dámské obuvi, kdy vybrané modely budou následně vyráběny a prodávány firmou Baťa.

Ateliér textilní tvorby – Textilní architektura – pavilon pro setkávání lidí (z konstrukce garáže)

Ateliér Ilustrace a grafiky – Barák – společný komiksový dům, příběhy z jednotlivých bytů…; odborný časopis; Raport – bohatý vzor k různorodému použití, Sbírka – nová kniha zaznamenávající metodiku sběru a třídění
Klauzurní práce – Karkulky – různí autoři, styly a způsoby vyprávění v malém formátu

Ateliér tvorby písma a typografie – Ateliérový pivovar – kompletní řešení od názvu, značky, grafického designu veškerého vybavení + publikace shrnující výsledky půlroční práce.
Klauzurní práce – propagace „Ateliérového pivovaru“ – neonové reklamy

Ateliér grafického designu a vizuální komunikace – Virtuální realita a její promítnutí do vizuálního stylu hororového festivalu

Ateliér filmové a televizní grafiky – loutkový film na téma Strach + soubor grafik na téma Strach
Klauzurní práce – titulky pro loutkový film na téma Strach a finalizace loutkových filmů
Vystaveny budou také scény a loutky k natočeným filmům a promítáno pásmo animací, které vznikly pro projekt POKOJE v Cihelné ulici v říjnu 2016.

Grafický design a nová média – kniha vydaná k 10 letům existence ateliéru POP10 a práce související s přípravou oslav výročí; dále časopis redesign Cinepur, návrh vizuálu festivalu Dvořákova Praha, vánoční výlohy pro KosmasFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Artsemestr zima 2017 (klauzury UMPRUM/VŠUP)