Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž ARTSEMESTR léto 2023 (klauzury UMPRUM)

Jenom do středy 21. 6. 2023 jsou na Vysoké škole uměleckoprůmyslové UMPRUM, Náměstí Jana Palacha 80, Praha 1, ve všech 4,5 patrech přístupné klauzury Artsemestr léto 2023.

ARTSEMESTR léto 2023 je tady! UMPRUM opět otevře dveře svých ateliérů a zájemcům představí klauzurní a semestrální práce na celoškolní přehlídce. Osobité návrhy studentů napříč katedrami architektury, designu, užitého umění, grafiky a volného umění budou k vidění necelý týden.

Vernisáž zahájí rektor UMPRUM Jindřich Vybíral ve čtvrtek 15. června v 19 hodin. Za dobrého počasí se k němu připojí i ředitel taneční konzervatoře Jaroslav Slavický a ve vnitřním dvoře hlavní budovy na náměstí Jana Palacha v Praze společně uvedou taneční performanci studentů a studentek konzervatoře, kteří představí fragmenty módních návrhů z Ateliéru designu oděvu a obuvi a z Ateliéru módní tvorby.

Letní ARTSEMESTR umožňuje nejen zájemcům o studium zprostředkovat atmosféru UMPRUM – Vysoké školy umělecko-průmyslové, která se v mezinárodním hodnocení QS World University Rankings řadí mezi 6. – 10. desítku nejlepších uměleckých škol na světě. Letošním létem se nese téma spolupráce, které prostupuje napříč ateliéry a dotýká se i neakademického světa v rámci spoluprací ateliérů se soukromým sektorem.

Ateliér ilustrace a grafiky společně s Ateliérem Tvorby písma a typografie spolupracoval na knižních publikacích Kalevala, Gargantua a Pantagruel, Dva Divoši nebo Čaroděj ze země OZ. Tvůrčí propojení proběhlo i mezi Ateliérem fotografie II a Ateliérem keramiky a porcelánu, kdy série keramického stolního nádobí „Nos na stůl“ dostala zcela nový rozměr. Současné možnosti umělé inteligence otestoval Ateliér průmyslového designu. Studující ve svém klauzurním zadání porovnávali vlastní návrh kuchyňského vybavení s návrhem využívajícím umělou inteligenci. Ateliér K.O.V. představí novou kolekci šperků pro první dámu a prezidenta ČR s důrazem na nositelnost, důstojnost i symboliku a význam úřadu prezidenta. Ateliér grafického designu a nových médií se ponořil do vod marketingu a představí návrhy merchandise kampaně pro distribuční společnost Aerofilms.

Výstavu bude možné v hlavní budově na nám. Jana Palacha navštívit do středy 21. června.

Ateliéry a témata

Ateliér architektury I / Jan Šépka, as. Miloslava Gulbisová: Vinařství – návrh specifické typologie pro konkrétní lokalitu v Žalhosticích u Litoměřic“ // klazura: Vinařství – model 1:20 v řezu
Ateliér architektury II / Eva Franch i Gilabert, as. Alžběta P. Brůhová, as. Kateřina Vídenová: Future Architectures PRACTICE, OFFICE, WORK – zpochybnění dominantních modelů současné architektonické produkce. Analýza historie architektonických kanceláří ve vztahu k jiným současným formám kolektivní tvůrčí praxe. Redefinice systémů, protokolů a prostor pro architektonickou produkci a nalézání nových cest práce v architektuře // klauzura: rozvinutí semestrálního tématu – „architektonické kanceláře budoucnosti“ na příkladě autorského fyzického vybavení v měřítku 1:1, tvorbě knihy nebo filmu a doprovodných eventů.
Ateliér architektury III / Imrich Vaško, as. Shota Tsikoliya: Série krátkých úkolů na téma: My Bespoke AI, Robinson Chairs, Mycelium Landscapes // klauzura: rozpracování semestrálního tématu
Ateliér architektury IV / Roman Brychta, as. Markéta Mráčková, as. Barbora Šimonová: Archiv výtvarného umění – Hledání místa a formy funkční a otevřené instituce Archivu výtvarného umění, který archivuje tiskoviny a informace o umění 20. a 21. století, provozuje studovnu, knihovnu a zajišťuje výstavy a přednášky // klauzura: Depozitář pro umělce – depozitář a jeho umístění pro vybraného umělce
Ateliér průmyslového designu / Ivan Dlabač, as. Vlastimil Bartas: 1. ročník – clay sochy vyjadřující dvě protichůdné emoce, 2. ročník – mechanismus – manipulační rameno, 5. ročník – projekt pro Jablotron a kooperace s 2. ročníkem // klauzura: design kuchyňského vybavení ve spolupráci s umělou inteligencí
Ateliér designu nábytku a interiéru / Roman Vrtiška, Vladimír Žák, as. Petr Hák: Hra-Vzduch / Pohyb vzduchu – funkční prototyp hry využívající proudění vzduchu.
Ateliér produktového designu / Michal Froněk, Jan Němeček, as. Michal Malášek: Inner child – Object of Desire / Toy for Kids
Ateliér volného umění I / Zuzana Jakalová, Dominik Lang: Křehké formy, odolné formy – mezioborové zkoumání zranitelnosti a křehkosti v umění. Jeho hlavním výstupem bylo veřejné sympozium v Galerii PLATO v Ostravě. // klauzura: společný katedrový projekt – výstava na téma Common Ground: vnitrozemí
Ateliér volného umění II / Jiří Černický, as. Michal Novotný: Performance / Komerce-trh // klauzura: společný katedrový projekt – výstava na téma Common Ground: vnitrozemí
Ateliér volného umění III / Michal Pěchouček, Dominik Gajarský: Spojení / Connection  – sdílení, empatie, umělecké studium jako dialog // klauzura: společný katedrový projekt – výstava na téma Common Ground: vnitrozemí
Ateliér volného umění IV / Aleksandra Vajd, Martin Kohout: „How to“ – praktické a technické otázky tvorby mapování dostupných prostředků, vzájemné sdílení // klauzura: společný katedrový projekt – výstava na téma Common Ground: vnitrozemí
Ateliér s hostujícím umělcem / Sláva Sobotovičová,  Özlem Altin (hostující umělkyně): Draw a Map to Get Lost. The Topography of Relating to the World as a Landscape. Elasticity of Body and Time. / Nakreslíme si mapu, abychom se mohly* ztratit. Topografie vztahování se ke světu jako krajina. Elasticita těla a času. // klauzura: společný katedrový projekt – výstava na téma Common Ground: vnitrozemí
Ateliér skla / Rony Plesl, as. Klára Horáčková: Umělecký objekt v architektuře – rešerše a problematika vstupu umělce do architektonického prostoru jako celku. Návrhy děl, která prorůstají prostorem a nejsou jen dekorativním doplňkem // klauzura: Objekt v prostoru, prostor objektem – navázání na semestrální úkol. Důraz na experiment, hledání neobvyklých principů ve spojení s prostorem, kombinace a zpracování méně používaných nesourodých materiálů v konkrétním prostoru ateliéru.
Ateliér keramiky a porcelánu / Milan Pekař, as. Tereza Sluková: Výroba keramických obkladů na zeď Technologické budovy; 2. ročník – porcelánová plastika zvířete; Spolupráce s Ateliérem fotografie II na nafocení projektu Nos na stůl! // klauzura: Udělej svůj život lepší – reflexy myšlenek autorů uvažujících o emocionálním rozměru produkce užitého umění.
Ateliér K.O.V. / Eva Eisler, as. Martin Papcún: Time Capsule – Časová schránka – co by o nás měli budoucí lidé vědět, nebo co jim chceme sdělit? Zachycení odpovědí na globální výzvy z různých úhlů pohledu // klauzura: Šperk pro první dámu, nebo pro pana prezidenta – nositelný, důstojný šperk se symbolickým sdělením.
Ateliér módní tvorby / Miroslav Sabo, as. Monika Krobová: REDUCE, REUSE, RECYCLE (nebude vystaveno) // klauzura: Všechny barvy Porsche – propojení módy a automobilů, inspirace barvami ve vizuálu 75. let značky Porsche a náměty spojenými s automobilismem a světem strojů. Otevřené téma umožňující i kritickou reflexi.
Ateliér designu oděvu a obuvi / Liběna Rochová, as. Vojtěch Novotný: How to buildt professional fashion brand – postavit oděvní značku cílenou na vybraný okruh potencionálních zákazníků s přihlédnutím na udržitelnost – výsledkem práce je kolekce se zpracovanou vizuální identitou, doplňky a ceníkem
Ateliér textilu / Jitka Škopová, as. Anna Leschingerová: Bezpečný prostor – jak vnímáme bezpečí a co jej v prostoru identifikuje a jak se tyto pocity promítají do architektury. A jakou roli hraje v této věci textilní design. Vnímání vztahu textilu v architektuře včera a dnes, psychologie barvy. //  klauzura: navazuje na semestrální zadání
Ateliér Ilustrace a grafiky / Juraj Horváth, as. Michaela Kukovičová: Spolupráce ilustrátorů a typografů na tvorbě knižního vydání klasického literárního textu: Kalevala, Golem, Gargantua a Pantagruel, Dva divoši, Klapzubova jedenáctka, Čaroděj ze země OZ // klauzura: Grafika vycházející ze semestrální zkušenosti s textem či vlastním tématem.
Ateliér tvorby písma a typografie / Filip Kraus, as. Jan Čumlivski: Gottlieb Haase und Söhne a Literární prameny modernity // klauzura: Konference: Gottlieb Haase und Söhne
Ateliér grafického designu a vizuální komunikace / Petr Krejzek, as. Richard Jaroš: Školní časopis – kompletní příprava časopisu UMPRUM včetně obsahu // klauzura: navazovala na semestrální zadání
Ateliér animace a filmu / Jan Drozda, as. Jakub Zich, as. Zuzana Bukovinská: Sestavení vlastní hudební kapely, vytvoření skladby, videoklipu a doprovodného materiálu (plakát, nosič, dokumentární video) a nakonec i živý koncert // klauzura: finalizace semestrálního úkolu
Ateliér grafického designu a nových médií / Petr Babák, as. Lukáš Kijonka, as. Martin Ponec: In design we trust, in marketing we trust – vztah designu a marketingu // klauzura: Merchandise pro Aeroilms Tématem klauzurního projektu je příprava merchandise kampaně pro distribuční společnost Aeroilms.
Ateliér fotografie II / Alena Kotzmannová, as. Tomáš Souček: Co bude k jídlu? – spolupráce s Ateliérem keramiky a porcelánu. Téma je záměrně rozevřeno doširoka. Výstupem je autorský fotografický zin a velkoformátová fotografie určená pro veřejný prostor.
Ateliér designu a digitálních technologií / Jan Netušil, as. Jiří Hölzel: Identita online kanálu ateliéru. AI a transformace dat // klauzura: téma Nahraditelnost ve vztahu k člověku a lidské tělesnosti v kontextu aktuálních digitálních technologií.
Visual Arts – navazující magisterský program v angličtině / Restitution – zamyšlení nad tématem. Část prací bude nainstalována na výstavě ve Vile P651Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž ARTSEMESTR léto 2023 (klauzury UMPRUM)