Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž ARTSEMESTR léto 2021 (klauzury UMPRUM)

Jenom do úterý 8. 6. 2021 najdete v hale 13 Holešovické tržnice, Praha 7, výstavu semestrálních a klauzurních prací ARTSEMESTR léto 2021.

Výstava klauzurních a semestrálních prací studentů UMPRUM Artsemestr se poprvé dostává mimo prostředí ateliérů. Všechny práce budou umístěny na jednom místě, a to v prostorách Haly 13 Pražské tržnice.

 „K vystavení prací našich studentů mimo historickou budovu UMPRUM na náměstí Jana Palacha jsme se rozhodli vzhledem k probíhajícímu stěhování dílenského zázemí do nové technologické budovy v Mikulandské ulici. Skloubit přehlídku a stěhování bylo dost nepředstavitelné, proto jsme přijali nabídku Magistrátu hl. města Prahy a výstavu uspořádali v holešovické tržnici“, říká ke změně místa rektor UMPRUM prof. Jindřich Vybíral. 

Změna prostředí nabízí zcela nový pohled na práce studentů UMPRUM. „Čeká nás vystavit obrovské množství prací z různých oborů. Jak vše nainstalovat, to nám vnuklo samo prostředí. Výstava bude připomínat velké tržiště a divák se stejně jako v Holešovicích bude moci „ztratit“ v hromadě pestrých exponátů. Architektonické zpracování instalace si vzali na starosti pedagogové Ateliéru architektury III Imrich Vaško a Shota Tsikoliya.“, dodává prorektor Radek Sidun.

Díky instalaci zmizí interiérové a mentální příčky mezi ateliéry. Vše se ocitne v jedné výstavní krajině, na jednom výstavním mole, na kterém se budou střídat média a formáty jednotlivých uměleckých, designérských a architektonických disciplín.

Návštěvníci se mohou těšit například na návrhy revitalizace centra sídliště Petřiny, které Ateliér architektury I zpracovával pro soutěž České komory architektů. Dalším projektem, jenž se možná dočká své realizace, jsou interiéry nových hospod Gambrinus, které vytvořili studenti Ateliéru designu nábytku a interiéru ve spolupráci s Plzeňským prazdrojem. Za pozornost jistě stojí i kolekce UNIQUE CLIENT.MAREK studentů Ateliéru designu oděvu a obuvi, kteří se věnovali oděvům určeným pro lidi, kteří například ze zdravotních důvodů nemohou nosit tzv. konfekční oblečení. Ateliér textilní tvorby se po loňských experimentech s orobincem věnoval v letošním semestru proutí. Kromě drobnějších objektů připravil z tohoto materiálu velký variabilní pavilon, který bude umístěný venku. Ateliér filmové a televizní grafiky se během posledního roku soustředil na přípravy oslav 70ti let své existence. Na přehlídce Artsemestr nabídne v prostorách improvizovaného kina v 1. patře Haly 13 filmy vycházející z principu animovaného dokumentu.

 Letošní Artsemestr představí na 350 studentů a jejich semestrální a klauzurní práce. Výstavou ARTSEMESTR to ale nekončí. Od poloviny června do jeho konce bude v Hale 13 k vidění i výstava Diplomky a bakalářky.
 „V příštím semestru bychom obě výstavy opět rádi vrátili zpět na půdu UMPRUM. Těšíme se, že budou k vidění i v prostorách nové technologické budovy“, představuje výhled do budoucna rektor školy.

 

Architektonické zpracování výstavy: Imrich Vaško a Shota Tsikoliya
Instalace: Extended
Produkce: Šárka Váňová
Grafika: Josefína Karlíková a Matěj Vojtuš
Fotografie: Ondřej Kubeš, Samuel Petráš

Výstava vznikla za podpory Magistrátu hl. města Prahy.

Ateliéry a témata

Ateliér architektury I – CENTRUM PETŘINY – úkolem bylo navrhnout centrum sídliště Petřiny s návaznostmi na okolí. Návrh obsahuje živý parter a multifunkční sál a je doplněn o byty. Návrh navazuje na tradici víceúčelových městských paláců. Funkce v parteru studenti volili dle vlastního uvážení tak, aby dokázaly naplnit hlavní požadavky celého sídliště – prostor pro život, služby i kulturu. Výstupy budou zároveň sloužit jako příprava soutěže ČKA.

Ateliér architektury II – Konstrast / Reuse –  inspiračním bodem letošního semestru byla roubenka – skelet. Zobecnění tématu je kontrast – znovuvyužití v architektuře a urbanismu všech měřítek, posun do architektonického detailu. Finální aplikace Praha.

Ateliér architektury III – Diskrétní emergence – zkoumání emergentních procesů v přírodě a jejich aplikace v architektuře // klauzura: 3 projekty: 1) Environmentálně zaměřené urbánní intervence pro Vídeň; 2) Návrh budovy v ulici Olbrachtova; 3) Veřejný prostor v době CCTV

Ateliér architektury IV – Staroměstské náměstí. Studenti se zabývali dostavbou náměstí, hmotovou kompozicí a stavebním programem, který by měl odpovídat potřebám města – metropole, místu a době s výhledem do budoucnosti. Prostor náměstí není jasně definován, chybí dostavba i zbořený Krenův dům. V posledním roce, kdy díky pandemickym opatřením zeje náměstí prázdnotou, je toto chybění více než zřetelné; 1. ročník – samostatné téma Koncepty bydlení, vyrovnání se současnou bytovou situací.

Ateliér průmyslového designu – 1. ročník: dvě „sochy“ vyjadřující dvě kontrastní emoce „vášeň X klid“; 2. ročník téma „mechanismus“ – navržení designu nového produktu, kde je dominantní vyzkoušení jeho mechanické funkce; 3. ročník téma „rozpočet“ – design výrobku vlastního výběru včetně vytvoření rozpočtu na jeho výrobu; 5. ročník „šéfdesigner“ – spolupráce s 2. a 3. ročníkem a vedení jejich projektů + téma autonomní dopravy // klauzura: 1. ročník „design Language“; 2.- 3. ročník „Transhumanismus design“ – better than human; 5. ročník „záchrana!“

Ateliér designu nábytku a interiéru – GAMBRINUS – vytvoření aktuálního hospodského prostředí s autentickým výrazem a atmosférou. Ve spolupráci s Plzeňským Prazdrojem studenti společně definovali moderní hospodu jako tradiční místo středoevropského setkávání. Na základě analýzy vytvořili podoby interiérů v realizovatelné podobě // klauzura: BIBLIOBOX ART PRO MĚLNÍK  – bibliobox na náměstí Karla IV v Mělníku. Navazuje na spolupráci s městem Mělník a projektem knihobudek.

Ateliér produktového designu – 1) Kanceláře UMPRUM – spaceplaning – projekt rekonstrukce přízemí budovy UMPRUM, dispozice kanceláří, výběr vybavení, návrhy atypických prvků, tvarové, materiálové a barevné řešení; 2) Židle UMPRUM – jídelní židle z libovolného materiálu včetně výroby prototypů.

Ateliér sochařství – Wyprawa 2021 – vzhledem k distanční výuce a nemožnosti se potkávat studenti pracovali na přípravě studijní cesty. Cesta je směřována do Polska a má název Wyprawa 2021. Je postavena na tématech s přihlédnutím k fenoménům svázaným s vybranými polskými reáliemi, současným uměním a (kulturní) politikou; ZIN Ateliéru sochařství ve spolupráci s ArtMap a Galerií hl. města Prahy // klauzura: volné téma

Ateliér malby – V době pandemie, bez přístupu do školního ateliéru, kdy měla řada studentů malby omezené možnosti tvorby, jsme se snažili maximálně o individuální přístup a rozvíjení autorského rukopisu v rámci formátů daných limity situace, ale dle volby studentů samotných. Semestr tak neměl žádné spojující téma, mimo každotýdenního sdílení prací a jejich důsledné společné reflexe. Studenti jako klauzurní práci prezentují výsledky snažení celého semestru, avšak v podobě 1 nebo 2 výsledných prací.

Ateliér intermediální konfrontace – Semestrální téma tvořilo několik zadání motivujících ke kolektivní práci s dobrovolnou účastí. // klauzura: volné téma – s možností přesahů do zmíněných zadání.

Ateliér fotografie I – Různorodé rámce vnímání času: v průběhu semestru probíhaly společné diskuze o různých fenoménech a přístupech spojených s vnímáním a reflexe času // klauzura: volné téma

Ateliér skla – Rituál – fenomén rituálu a jeho význam v současnosti. Studenti dostali za úkol vyrobit dva předměty, v kterých budou hledat vlastní téma rituálu, řešení pro design a volnou tvorbu v oblasti skla.  1) předmět, který se dá uchopit do jedné nebo obou rukou – důraz bude kladen na souvislost s dlouhodobými osobními a civilizačními návyky, zvyky a rituály; 2) volný předmět, ideálně také uchopitelný do dlaní.

Ateliér keramiky a porcelánu – Cesta do pravěku aneb tam a zase zpátky – studenti se v semestru věnovali rešerším pravěkých keramických technik a v klauzuře z nich vycházejí do konkrétních objektů, instalací a videí.

Ateliér K.O.V. – Doll House – domeček na hraní nabízející určitou variabilitu a možnost hry. Inspirací mu je vybraná stavba významného architekta, kterého si daný student vylosuje. Škála stylů, konstrukcí a použitých materiálů zvolené stavby, vede studenty k individuálnímu řešení úkolu a řemeslnému zpracování. // klauzura: kolekce šperků, nebo malých objektů, v návaznosti na vylosovaného architekta

Ateliér módní tvorby – Udržitelná VLNA – Statement piece –  Projekt navazuje na post-magisterský projekt doktorandky Lindy Havrlíkové, ve kterém zpracovává lokální nevyužitou surovinu, ovčí rouno, do unikátních autorských oděvních materiálů v aktuálně dostupných podmínkách českého textilního průmyslu. Úkolem studentů bylo vytvořit svrchní oděvní součást z daných materiálů, která bude kombinovat tradiční řemeslo, funkční stránku a estetickou trvanlivost. Každý student přistoupil k tvorbě s ambicí navrhnout a vytvořit oděv zodpovědný ke společnosti a životnímu prostředí. Důležitou součástí procesu se stala práce se střihem a formou s ohledem na minimální odpad. Výsledkem je nadčasový oděv, který zohledňuje udržitelný životní styl a konfrontuje se s dnešním konzumním způsobem života, diktátem sezón a nadprodukcí v textilním průmyslu.

Ateliér designu oděvu a obuvi – Ateliér designu oděvu a obuvi – UNIQUE KLIENT  – hlavním téma semestru bylo zaměřeno na klienty s „nekonfekční“ postavou, které oděvní výroba nemá primárně ve svém „hledáčku“. Studenti se zaměřili na fyzickou stránku lidského těla, tělesnost, ale i psychologii práce s vybraným klientem, pro kterého navrhovali specifickou oděvní kolekci. Kromě individuálních kolekcí byl i společný ateliérový úkol- vytvoření šatníku pro klienta Marka, který byl zároveň inspirací k zadání tohoto tématu. Výsledné kolekce byly nafoceny ve spolupráci s Ateliérem fotografie II.

Ateliér textilní tvorby – Z vody na břeh  – revize procesu pletení vrby trojmužné, vrby košíkářské a vrby nachové // klauzura: Holešovická Stav(r)ba – Venkovní konceptuální interaktivní instalace s použitím vrbového proutí

Ateliér Ilustrace a grafiky – 1) Hrací karty — mariášové, francouzské, tarotové i BANG; 2) Ukradený déšť — ilustrace amazonských vyprávění ve spolupráci s katedrou portugalistiky UK. // klauzura: Průzkumnictví — diptych, nebo triptych tištěný tím nejekologičtějším způsobem — rosographií!

Ateliér tvorby písma a typografie –  Čtení. Společné téma – vlastní obsah – volitelné médium. – studenti si vybírali a zpracovávali vlastní, specifickou problematiku z celkového tématu čtení. Výstupem jsou autorské projekty, které demonstrují, komunikují, nebo jinak reagují na zvolené téma. // klauzura: Doprovodný program – krátké živé vystoupení (přednáška, prezentace, nebo jiná forma výstupu), která se stane součástí doprovodného programu výstavy Artsemestr 2021. Vystoupení je zpracováno formou videa.

Ateliér grafického designu a vizuální komunikace – Jednotlivci pro lepší fungování v online světě – Pomocí digitálního výstupu (webové aplikace) pomozte vybrané společnosti // klauzura: dopracování webové aplikace v grafickém designu a představení funkčního prototypu.

Ateliér filmové a televizní grafiky – Anidok jako východisko – výsledek dvousemestrálního zadání, kdy studenti vytvářeli animované filmy, vycházející z principů animovaného dokumentu. Výběr tématu byl zúžen na absolventy, pedagogy nebo různé fenomény související s Ateliérem filmové a televizní grafiky UMPRUM, s nimiž se současní studenti pokoušeli nalézat ztotožnění. K tématu se také připojili studenti Ateliéru animované a interaktivní tvorby Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU a studenti Katedry scenáristiky a dramaturgie pražské FAMU. Téma retrospekce a bilancování zároveň souvisí s letošním 70. výročím ateliéru, jehož oslavy se plánují na podzim.

Ateliér grafického designu a nových médií – Rutina versus imaginace – série 18ti krátkodobých úkolů. Šlo například o zanesení rozsáhlých textových korektur, návrh hry v prostředí Wikipedie, památník obětem covidu, návrh ateliérového newsletteru, sérii dokumentárních fotografií, návrh faktury, videozáznam fyzického výkonu, redesign jízdního řádu, lettering a další. // klauzura:  souvisela se semestrálním zadáním Rutina versus imaginace

Ateliér fotografie II – Dokumentace technických dílen ve staré budově UMPRUM před rekonstrukcí a stěhováním do nových prostor v ulici Mikulandská – zachycení genia loci včetně rešerší; 2) Dokumentace vnitřních prostor metropole (kousky divočiny uprostřed města) – „vágní terény“, vnitřní periferie či místa mezi místy, které by měly do budoucna hrát zásadnější roli v životě města. Místa paralelního života v metropoli např. Nákladové nádraží Žižkov, Kolbenka, nádraží Vyšehrad…  3) Spolupráce s Ateliérem designu oděvu a obuvi na semestrálním úkolu UNIQUE KLIENT. MAREK – zaměření na fyzickou stránku ženského a mužského těla – její/jeho tělesnost a  na komunikaci a psychologii práce s klientem. // Klauzura: Dokumentace současného stavu budov Pragerových kostek před jejich rekonstrukcí, určeno pro archivaci IPR, který v budovách sídlí.  

Ateliér s hostujícím umělcem – Dialogy s nejrůznějšími (i mimo-lidskými) partnery // klauzura: volné téma

Katedra teorie a dějin umění – Projekt P – kolaborativní projekt – otevřená platforma, jejímž základem jsou autorské výstupy studentů a studentek 1. ročníku, které tematizují některé pojmy (pomalost, péče, participace, příroda, pohyb, prázdno, periferie, proměna, paměť, pospolitost, pandemie aj.) Výstupy budou různorodé – kolaborativní povahy, introspektivního charakteru, využívající dokumentaristické a performativní praktiky.  Doplní je výpovědi sesbírané v rámci otevřené výzvy.

pátek 4. 6.  od 10 do 18 hodin,
sobota 5. 6. od 10 do 18 hodin,
neděle 6. 6. od 10 do 18 hodin,
pondělí 7. 6. od 14 do 18 hodin,
úterý 8. 6. od 10 do 18 hodin.

Při návštěvě je nutné se řídit platnými hygienickými nařízeními proti šíření nákazy COVID-19.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž ARTSEMESTR léto 2021 (klauzury UMPRUM)