Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Artsemestr léto 2017 (klauzury UMPRUM/VŠUP)

Jenom do soboty 10.6.2017 budou na Vysoké škole uměleckoprůmyslové UMPRUM, Náměstí Jana Palacha 80, Praha 1, ve všech 4,5 patrech přístupné klauzury Artsemestr léto 2017. (budou tedy i součástí Pražské muzejní noci právě v sobotu 10.6.2017)

Vlastní módní a designérské značky, návrhy městského elektrobusu, projekty dané spoluprací s vybranými výrobci nebo prostor pro vlastní témata. To, a mnoho dalšího představí studenti UMPRUM na pravidelné celoškolní přehlídce klauzurních a semestrálních prací Artsemestr léto 2017.

Stalo se již neměnnou tradicí školy, že dvakrát do roka, vždy na konci semestru, se UMPRUM otevře na několik dní veřejnosti a představí, čím se studenti v daném pololetí zabývali. Stejně, jak je pestré zaměření jednotlivých ateliérů, je i různorodé zaměření jednotlivých témat. Kromě spolupráce s výrobci zde dochází i ke kontaktu mezi jednotlivými ateliéry, kdy grafické ateliéry pracují s designéry, či ateliéry architektury s užitým uměním.

„Kooperace mezi jednotlivými obory a znalost metod práce při tvorbě a propagaci produktu je nezbytným základem pro samostatnou praxi našich studentů. To, že jednotlivé ateliéry nefungují jako uzavřené jednotky, je ideálním prostředím pro navázání prvních mezioborových kontaktů“, vysvětluje přidanou hodnotu společných projektů různých ateliérů prorektor pro vnější vztahy a mezinárodní spolupráci Jiří Pelcl.

Po dobu pěti dnů si návštěvníci mohou prohlédnout expozice ve všech ateliérech a vybraných učebnách UMPRUM. V sobotu 10. června jim navíc bude škola v rámci Pražské muzejní noci otevřena až do 1 hodiny ranní a pro návštěvníky se chystá i doprovodný program.

Ateliéry a témata

Ateliér architektury I – „Zmizelé obce Fukov“ – řešení architektonické otázky, jak se vyrovnat s pozůstatky zbořeného kostela, hřbitova i celé obce. Výsledkem může být památník, krajinná úloha nebo i návrh nové obce.

Ateliér architektury II – „Přežití“ – téma přežití a udržitelnosti, řešení pro tři extrémní situace a různě velké skupiny lidí – za polárním kruhem, v Africe na cca 20 rovnoběžce a bolívijské džungli. Projekt zdokumentuje různá měřítka, různé přístupy i psychickou a fyzickou námahu života.

Ateliér architektury III – Architektury 0,4 – čtvrtá průmyslová revoluce a její implikace na architekturu;
bezkontaktní automyčka – spolupráce s firmou Waspoint;
práce pro 2. kolo soutěže na pavilon v bytovém komplexu v Bratislavě

Ateliér architektury IV – „Chybění“ – hledání zmizelých míst spojených se sakrální architekturou, znovuobjevení místa, připomenutí původního významu či nalezení nové funkce

Ateliér průmyslového designu – I. ročník – sochařský projekt – studium emočních typů člověka a ztvárnění pomocí tvarů, II. – V. ročník řešení HMI, MMI, autonomita vozu a interiér pro automobil blízké budoucnosti pro Škoda Auto (řešení ve spolupráci a Ateliérem grafického designu a vizuální komunikace)
Klauzurní práce – I. ročník – téma spojené se soutěží Desall – navržení nové podoby zahradního náčiní; II – V. ročník – návrh městského elektrobusu ve spolupráci se Škoda Electric

Ateliér designu nábytku a interiéru – návrh bytu ve spolupráci s firmou FLOS; využití potenciálu recyklovaného stavebního materiálu – návrh produktu z materiálu PACKWALL
Klauzurní práce: Archeologický nález v roce 3017, návrh a výroba produktu, který může být nalezen za 1000 let

Ateliér produktového designu – spolupráce s firmou Tvarmetal – vytvoření dceřiné společnosti, nové značky a jejích produktů s využitím dostupných technologií Tvarmetalu
Klauzurní práce: „Nový začátek“ – spolupráce s firmou Koma Modular – řešení interiérů modulárních staveb pro střednědobý pobyt více osob

Ateliér sochařství – projekt „Land Art. Common Land“;
představení různých angažovaných občanských i studentských iniciativ, které mají blízko k názorům a postojům studentů ateliéru
Klauzurní práce: volné téma (klauzurní práce budou vystaveny v Ateliéru intermediální tvorby II na AVU)

Ateliér malby – volné téma

Ateliér intermediální konfrontace – volné téma

Ateliér supermédií – volné téma

Ateliér fotografie – inspirace filmem Haruna Farockiho Still Life z roku 1997. Zaměřeno na kameru jako nástroj
Klauzurní práce: volné téma

Ateliér skla – Karafa na kohoutkovou vodu pro firmu Veolia
Klauzurní práce: „Fiore – Květina“

Ateliér keramiky a porcelánu – čajový set ve spolupráci s Tea Mountain
Klauzurní téma: inspirace různými tématy a podněty, např. Technologie a techniky, Co jsou současné trendy, Budoucnost keramiky – Kompozity a nové materiály a další

Ateliér K.O.V. – produkt do ateliérového designshopu – zpracování výrobku včetně loga, obalu, návodu použití… škála zahrnuje předměty od potřeb do domácnosti po artefakty s etickým a ekologickým posláním

Ateliér módní tvorby – „Film“ – nositelná autorská kolekce, která je interpretací a inspirací vybraných filmových titulů

Ateliér designu oděvu a obuvi – „Real Fashion For Real People“ – založení butiku, značky pro specifického zákazníka z určité věkové skupiny a sociální vrstvy, každá kolekce čítá 6 modelů

Ateliér textilní tvorby – „Textilní kolekce 2018“ – příprava textilní kolekce pro rok 2018 včetně přesného popisu trendů a návodu jak s nimi dále pracovat

Ateliér Ilustrace a grafiky – komiksový sborník „Dům“ – podivné příběhy z jednoho nuselského baráku…;
„Pozorovaný“ – špionážní kresby zachycující život buněk jedné nejmenované instituce…;
„Tour de“ – výsledky desetidenního putování českou krajinou
„Host“ – konkrétní ilustrace pro jeden tradiční časopis v moderní úpravě;
„Výborný časopis“ – ateliérový časopis věnující se komiksu, ilustraci, kresbě s přesahy do společenských témat. Vzácné rozhovory, běžné recenze, exkluzivní doporučení…

Ateliér tvorby písma a typografie – Studie orientačního systému pro novou technologickou budovu UMPRUM v Mikulandské ulici
Klauzurní práce: realizace nejméně tří prvků navrženého systému v materiálu

Ateliér grafického designu a vizuální komunikace – „Kniha 21“ – digitalizace vybraných knih z knihovny UMPRUM a reflexe vývoje knihy, její formy a smyslu v dnešním světě;
„User experience poloautomonmích aut Škoda pro rok 2022“ – zadání bylo zpracováváno v týmech se studenty Ateliéru průmyslového designu

Ateliér filmové a televizní grafiky – sborník komiksů na téma E. A. Poe – soubor povídek Podivuhodné příběhy;
natočení krátké Vizitky ateliéru (celý ateliér) + plošková animace na téma Cirkus (I. ročník + stážisté ze zahraničí)
Klauzurní práce: natočení thrillerů pro vzniklé komiksy ze semestrálního úkolu

Grafický design a nová média – „NEW“ a „HALUCINACE“ – výsledkem jsou často digitální projekty vzniklé třeba ve spolupráci s ČVUT FEL, či nové nástroje, které obrazové záznamy převádí do zvuku, VJ set, nebo mutované halucinace pomocí aplikace Dreamscope, ale i práce vytvořeny pomocí leptu.
+ řada dílčích praktických úkolů např. vizuál pro FAMUFEST, POP knihu, worskhopy …Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Artsemestr léto 2017 (klauzury UMPRUM/VŠUP)