Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Art Prague 2016

V Kafkově domě, Náměstí Franze Kafky 3, Praha 1, se ve dnech 15. – 20. 3. 2016 uskuteční již XV. ročník přehlídky současného výtvarného umění ART PRAGUE. Předešlé úspěšné ročníky prokázaly životaschopnost této akce, kdy má návštěvník možnost v časovém úseku jednoho týdne zhlédnout originální díla až 250 autorů. 36 galerií nabídne díla téměř všech výtvarných oborů – malba, kresba, grafika, socha, umělecké sklo, instalace, videoprojekce aj.

Parnáctý ročník ART PRAGUE bude pokračovat v prezentaci zahraničních umělců formou ucelené koncepce postupného propojováni České republiky se zahraniční uměleckou scénou. V letošním roce byli k participaci vyzváni umělci z New Yorku, které představí kurátor Robert Carrithers. V rámci přehlídky se budou konat diskusní panely za účasti odborníků a umělců jak z České republiky, tak i z USA. Cílem je podpořit vztahy mezi umělci a galeristy na poli výtvarného umění, rozšířit vzájemnou podporu uměleckých projektů a zvýraznit roli Prahy v mezinárodním výtvarném kontextu. V dalších ročnících se uvažuje o spolupráci s uměleckou scénou v Rakousku, dále Francii a Holandsku.

ART PRAGUE se za dobu svého trvání stal vyhledávanou každoroční událostí pro všechny milovníky výtvarného umění – sběratele, teoretiky, umělce, studenty, podnikatele, zahraniční návštěvníky Prahy, ale i pro laickou veřejnost, která se se současnými trendy především v oblasti malby a plastiky teprve seznamuje.

Galerie mají možnost bezprostřední konfrontace, návštěvníci pak příležitost v krátkém časovém úseku projít nabídku několika stovek, ba tisícovek uměleckých děl. Tato pražská přehlídka se tak stává součástí okruhu zahraničních akcí obdobného rozsahu jako jsou např. Art Paris, Arténimes nebo přehlídky ve Štrasburku či ve Vídni.

http://www.artprague.cz/Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Art Prague 2016