Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž: Arrival City – Jihozápadní město

Do 13.10.2018 je v Kasárnách Karlín, Prvního pluku 2, Praha 8 (kousek od Florence), v prostorách bývalého bazénu (napravo od baru v budově – musí se projít barem) přístupná zajímavá výstava Arrival City – Jihozápadní město.

Jak migrace proměňuje města? Jak se migrace projevuje v architektuře, v uspořádání bydlení, služeb a veřejného prostoru? Co se stane s městským prostorem, když jej začnou využívat nově příchozí obyvatelé z různých koutů světa? Tyto otázky si klade výstavní projekt „Arrival City: Jihozápadní město“, který od 15. září do 13. října představí Goethe-Institut a Anthropictures v prostorách pražskách Kasárna Karlín.

„Když nás Goethe-institut oslovil s poptávkou po výstavě věnované fenoménu migrace v Praze, docela dlouho jsme přemýšleli, zda vůbec bude co zkoumat. Ukázalo se ale, že jde o živé a proměnlivé téma – na Praze 13, kterou jsme mapovali, má v některých oblastech až 30% obyvatel jiné občanství než české. Ve veřejném prostoru to přitom není na první pohled vůbec vidět a místa jako Nové Butovice nebo Hůrka rozhodně nenaplňují populární představu o migrantském ghettu“, vysvětluje kontext výstavy Marie Heřmanová ze studia Anthropictures.

Výstava „Arrival City: Jihozápadní město“ přibližuje s pomocí textů, fotografií i audiovizuálních instalací, veřejný prostor sídlišť, které se staly novým domovem pro tisíce lidí převážně z východní Evropy a ze zemí bývalého Sovětského svazu. Koncept je přitom postaven na původně německém výstavním projektu Making Heimat: Germany Arrival City“, který se poprvé úspěšně představil na 15. Bienále architektury v Benátkách a jenž formuloval základní teze o tom, jak by mělo ideální „město příchozích“ vypadat, aby z něj mohli profitovat jak místní, tak nově příchozí. Kurátoři pražské výstavy ze studia Anthropictures k těmto tezím přidávají své vlastní poznatky a teorie, které reagují na lokální pražský kontext.

Pražská výstava je jednou z devíti variací na téma „města příchozích“, tedy „arrival city“, které Goethe-institut chystá po celém světě. Místy, která nabízejí svou vlastní odpověď vztah migrace a města, jsou tak kromě Prahy ještě Boston, New York, Karáčí, Bombaj, Lima, Caracas, Marseille, Liverpool, San Francisco a Santiago de Chile.

„Na celém výstavním konceptu jsou pro nás zajímavá dvě velká témata: integrace nově příchozích a architektura tzv. arrival cities, tedy to, jak sídelní areály migrantů vypadají a jak fungují. Původní výstava Making Heimat vycházela z tezí kanadského novináře Douga Sanderse a přímo reagovala na politické události z té doby v Německu“, komentuje ředitel pražského Goethe-Institutu Berthold Franke: „Migrace do měst se ovšem samozřejmě netýká jen Německa, je to dlouhodobý celosvětový fenomén. Lokality, v nichž se nově příchozí usazují, mají mnoho podob. Proto jsme se rozhodli toto téma blíže prozkoumat a prostřednictvím výstavy představit třeba i jeho pražská specifika“, dodává Franke.

 Výstava, umístěná v bývalém bazénu pražských Kasárna Karlín, má i pestrý program. Filmové projekce, ochutnávky jídel, komentovaná procházka po Praze či panelová diskuze s německými odborníky na integraci jsou pořádány v rámci evropského projektu Shared Cities: Creative Momentum.

Program najdete na:

www.goethe.de/praha/arrivalcity

Organizátoři výstavy: Goethe-Institut Česká republika, Anthropictures

Německou část výstavy koncipovalo Deutsches ArchitekturMuseum (DAM)

Kurátoři výstavy: Marie Heřmanová, Michal Lehečka

Výtvarné řešení: Matyáš Trnka

Fotografie: Anna Venezia, Barbora Bírová, Michal Lehečka

Koordinátoři výzkumu: Markéta Zandlová, Marie Heřmanová, Michal Lehečka

Výzkumný tým studentů FHS UK: Zdena Hofmannová, Gabriela Vičanová, Tereza Pecháčková, Jitka Bůžková, Kristýna Tvrdá, Vojtěch Zemánek, Jan Kravka, David Pfann, Michal Divíšek

Tlumočnice: Maria Reznichenko

Ve spolupráci s: Kasárna Karlín, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, Integrační centrum Praha, Shared Cities: Creative Momentum. Podpořilo Spolkové ministerstvo vnitra.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž: Arrival City – Jihozápadní město