Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Architektura na UMPRUM ve Winternitzově vile

Do 4.4.2018 bude ve Winternitzově vile, Na Cihlářce 10, Praha 5, přístupná zajímavá výstava Architektura na UMPRUM.

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze a galerie Winternitzova vila spolu podepsaly memorandum o spolupráci, v rámci kterého se budou ve vile pravidelně pořádat výstavy studentů UMPRUM. První výstava nese název “Architektura na UMPRUM 2018 – výběr z klauzurních prací studentů ateliérů architektury”. Kurátorem výstavy je doc. ak. arch. Bohumil Chalupníček.

“Spolupráce s UMPRUM nás velmi těší. Od samého začátku jsme měli v plánu propojit prostory od slavného architekta s mladými nadějnými začínajícími umělci, tato myšlenka by Loosovi byla určitě velmi blízká, sám totiž v roce 1912 založil soukromou stavební školu, kde také sám vyučoval” říká MgA. David Cysař, ředitel galerie.

Ve Winternitzově vile UMPRUM představí výběr těch nejlepších klauzurních prací ze čtyř ateliérů katedry architektury. Každý ateliér má svůj vlastní specifický přístup a směrováním k architektuře.  Ateliér architektury I vede doc. Ing. akad. arch. Jan Šépka a tématem semestrálních a klauzurních prací v zimním semestru 2017/2018 byla Slovanská epopej Praha. Ateliér architektury II vede prof. Ing arch. Ivan Kroupa, u něj měli studenti zpravovat téma: Můj svět (osobní vize), Přežití (workshop Kostarika), Hranice města (workshop Medellín), Baroko (urbanistický workshop Měšice), Těšnov (doplnění zástavby). Studenti z třetího ateliéru pod vedením prof. ak. arch. Imricha Vaška představí klauzurní projekt: Acoustic cave – pavilon pro Salone Internazionale del Mobile v Miláně. Poslední téma, na které se můžete těšit je velmi aktuální: Baugruppe A4 se snaží oživit běžný život v historickém jádru města, konkrétně simuluje proces výstavby společného bydlení v prostředí Pražské památkové rezervace. Autory projektu jsou studenti Ateliéru architektury IV pod vedením doc. Mgr. ak. arch. Romana Brychty.

“Partnerství s Winternitzovou vilou vidím jako velký přínos pro obě instituce. Škole se nabízí jedinečné prostory vily a zahrady k výstavám a dalším akcím. Pro studenty teorie umění je druhá Loosova vila v Praze příležitostí ke zmapování její historie. Domnívám se, že vstup UMPRUM do programu výstav Winternitzovy vily pomůže zvýšit zájem lidí o tento donedávna opomíjený funkcionalistický poklad“, říká k nově uzavřené spolupráci s Winternitzovou vilou prorektor pro vnější vztahy a mezinárodní spolupráci UMPRUM prof. ak. arch. Jiří Pelcl.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Architektura na UMPRUM ve Winternitzově vile