Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Antonín Tesař: Krajina mého šílenství

7. 6.-15. 7. / Galerie Vltavín / Fotografie

Do 15. 7. 2022 bude v Galerii Vltavín, Masarykovo nábřeží 36, Praha 1, přístupná velmi zajímavá a zneklidňující výstava Antonína Tesaře: Krajina mého šílenství.

Z textu Štěpánky Bieleszové:

Antonín Tesař (*1963) je v oblasti fotografie autodidaktem a solitérem využívajícím výhradně analogového aparátu. Je autorem, jehož fotografie stejnou měrou vyvolávají obdiv i zhnusení. Tesař využívá ke své tvorbě negativní formát 9×12 a pro celkový dojem ručně koloruje své fotografie. Vše co zachycuje v obrazovém poli, je do detailu připravené před i za objektivem fotoaparátu. Jeho tvorba navazuje na široký proud inscenované fotografie, jejíž počátky můžeme v domácím umění najít už ve dvacátých letech v tvorbě Františka Drtikola (1883-1961) a který se naplno rozvinul s nástupem postmoderny začátkem osmdesátých let minulého století. Ve své tvorbě se Tesař věnuje především portrétu a aktu, okrajově i zátiší. Často pracuje s odkazy na náboženská a antická témata. Jeho fotografie zachycují motivy ukřižování, zpochybňují neposkvrněné početí, hledají současné analogie pro utrpení jednotlivých světců a světic.

Dekadentní umění v souvislosti s Tesařovým dílem je tvůrčí metoda pracující s neklidnými a zasutými prvky lidské mysli. Odtud také autor čerpá své představy o podobách lásky, šílenství, smrti i bolesti naturalisticky zobrazených a doplněných symbolickými významy. Ve své výsledné formě jsou Tesařovy fotografie velmi silně ovlivněné dekorativním ornamentalismem. Jeho tvorba je velmi vrstevnatá a významově nabitá, pracuje s motivy spojovanými s pornografii, s fetišem, s tématem slasti, ale i závislosti. Tesařův pohled je kritický, cynický, ale také hravý. Na první pohled lákavé a bujné scény záměrně využívají prvoplánové, jednoduché estetiky popkultury. Tu autor často v zápětí přebíjí nečekaným absurdním detailem, šokujícím spojením, čímž uvádí překvapeného diváka do dalších rovin svého i diváckého podvědomí. Tím nezastírá další inspirativní zdroj, jímž je mu surrealismus. To vše doprovází psychedelická barevnost, ruční kolorací zdůrazněné detaily, exotické pomůcky a rekvizity zahrnující škálu prvků od uvadajících květin přes vypreparovaná zvířata až po hovězí maso, vnitřnosti a indiferentní sliz v barvě krve a spermatu.

Zdroj informací: text Štěpánky Bieleszové
Museum of Art Olomouc

 Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Antonín Tesař: Krajina mého šílenství