Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Antonie Stanová: Maculata

20. 8.-15. 9. / NoD Roxy / Malba

Do 15.9.2020 bude v galerii NoD, Dlouhá 33, Praha 1 (první patro za kavárnou), přístupná zajímavá výstava obrazů Antonie Stanové: Maculata.

Kurátor: Pavel Kubesa

Sólová autorská výstava malířky Antonie Stanové v Galerii NoD prezentuje nejnovější autorčinu tvorbu posledního roku aktivní tvůrčí činnosti. V aktuálních pracích je zřejmý posun od figurativněji laděných prací směrem k čistšímu, abstraktněji pojatému obrazovému výrazu. Malířčina plátna, která v sobě nesou stopy času svého vznikání, navracejí do malířské hry pocit materiality. Díky doslova fyzickému prostupování obrazových znaků a symbolů s podkladovými, často nalezenými a přirozeně patinovanými textíliemi, které používá namísto tradičních malířských pláten, vyvolávají její malby nad rámec vizuální zkušenosti i zkušenost haptickou, tj. jakési pocity doteku.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Antonie Stanová: Maculata