Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Antonie Stanová / Bohumila Grögerová: I Tried to Tell Ya Something Through the Phone

17. 9.-12. 11. / Kvalitář / Instalace

Do 12. 11. 2021 bude v Galerii Kvalitář, Senovážné náměstí 17, Praha 1, přístupná výstava Antonie Stanová / Bohumila Grögerová: I Tried to Tell Ya Something Through the Phone.

Výstava I Tried to Tell Ya Something Through the Phone představí tvorbu malířky Antonie Stanové, kterou doplňuje auditivní dílo Bohumily Grögerové, spisovatelky, překladatelky a tvůrčí osobnosti spojované s pojmy vizuální či konkrétní poezie. 

Ačkoli se obě autorky nikdy nepotkaly a jejich životy od sebe dělí několik generací, mají společné paralely ve formě práce s jazykem a písmem, v pokušení je přeskupovat.

Obrazy Stanové jsou spíše psané než malované a vznikají jako určité poetické deníky. Grögerová zase neustále překračovala hranice literatury, aby vytvářela obrazová nebo auditivní díla. Výstava I Tried to Tell Ya Something Through the Phone představí plátna Antonie Stanové za doprovodu rozhlasové hry Bohumily Grögerové Už jenom dýchat… aneb Dum spero, spiro – téměř kafkovského dramatu z roku 1975, v němž volající po telefonu obtěžuje a vydírá volaného.

Antonií Stanovou galerie Kvalitář spolupracuje dlouhodobě, její nejnovější dostupnou tvorbu najdete v galerii i v online depozitáři.

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

Kurátorka: Monika ČejkováFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Antonie Stanová / Bohumila Grögerová: I Tried to Tell Ya Something Through the Phone