Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Antény ruce: Protokoly z mimo-smyslové estetiky

19. 10.-19. 11. / Ateliér Josefa Sudka / Fotografie

Do 19.11.2017 bude v Ateliéru Josefa Sudka, Újezd 30, Praha 1 (po zazvonění třemi průchody pořád rovně dozadu a přes dvůr), přístupná zajímavá výstava Antény ruce: Protokoly z mimo-smyslové estetiky.

Peter Sit, Matěj Pavlík, Jan Kolský, Vojtěch Märc

Prezentace probíhajícího výzkumu dějin československé psychotroniky, jejích institucionálních i ideologických souvislostí, stejně jako jejích potenciálních přesahů do současného umění a vůbec, hledání možností mimosmyslové estetiky a porozumění si beze slov.

Výstava představuje výzkum zaměřený na  psychotroniku v socialistickém Československu, a to ve vztahu k  tehdejším hmotným i duchovním podmínkám. Termín psychotronika se v  místním prostředí uplatňoval od konce 60. let, kdy obecně označoval „teorii distancovaných interakcí mezi subjekty a mezi subjekty a  objekty“, a odkazoval k fenoménům jako telepatie, telekineze a  telegnose. Výstava naznačuje historické souvislosti psychotroniky, zejména s důrazem na její institucionalizaci v 70. a 80. letech, a  zároveň využívá dílčí poznatky psychotroniků ve vlastní expoziční strategii, která se tak otevírá i mimosmyslovému vnímání.

Výstava se koná v rámci Fotograf Festivalu #7 EYE IN THE SKYFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Antény ruce: Protokoly z mimo-smyslové estetiky