Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Anna Ročnová & Jan Boháč: Vymknutý kotník

Do 30.6.2019 bude přístupná v Karlin studios, Prvního pluku 2, Praha 8 (kousek od Florence v objektu bývalých kasáren za Negrelliho viaduktem), zajímavá výstava Anny Ročnové & Jana Boháče: Vymknutý kotník.

Objekty, koláže a asambláže Anny Ročnové jsou často tvořeny v sériích, propojené běžnými aktivitami se kterými je umělkyně obeznámena, jako rybaření, koupání či pořádání pikniků. Navzdory této linii společným tématům nebo spíš frameworkům – se její formy tvarují interakcí s materiály a technologiemi, které tyto materiály samy nabízejí.

Jan Boháč se věnuje tématu přesouvání zodpovědnosti v rámci nehody a její chápaní jako vstupu do posthumánního světa.

Kurátorka: Caroline KrzysztonFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Anna Ročnová & Jan Boháč: Vymknutý kotník