Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Anna Maria Schönrock: The space is yours

14. 2.-23. 3. / Karpuchina Gallery / Malba

Do 23. 3. 2023 najdete v Karpuchina gallery, Rybná 22, Praha 1, v přízemí velmi zajímavou výstavu Anny Marie Schönrock: The space is yours.

Kurátorka: Eneja Urnaut
Graphic designer: Daniel Vojtíšek

Anna Maria Schönrock (*1989) na její nové výstavě staví kouzelný svět, aniž by nechávala na pochybách jeho nereálnost. Juxtapozice zdánlivě nesouvisejících předmětů jí umožňuje vytvořit nečekaný, často snový obraz s jistou mírou tajemna. Kombinování různých motivů navíc dává příležitost k osobnímu zkoumání široké škály témat – od těch nejbanálnějších, všednodenních až po ta závažná.
 
Třeba kaktus v kleci je silným symbolem sevření, omezení a izolace. Může představovat pocity uvíznutí nebo zablokování v určité životní oblasti. To vše dohromady může tvořit silný obraz vypovídající o niterném boji člověka uvězněného v určité situaci zatímco stále sní o lepší budoucnosti. Může také zkoumat myšlenku vymanění se z omezení prostředí a objevení vnitřní krásy.
 
Norimberská umělkyně ve svých obrazech odráží jak aspekty hravosti a radosti na jedné straně, tak melancholie a smutku na straně druhé. Z hlediska barevných tónů je zde však více hřejivého sentimentu než pochmurné útulnosti. Jemně ovládá rovnováhu mezi nevýraznými plochami a zářivým schématem jedné barvy přecházející do druhé a využívá barvu jako prostředek ke zvýraznění fiktivní atmosféry.
 
Opakujícím se motivem děl Schönrockové jsou neživé rukavice a ruce. Na rozdíl od prvních jmenovaných jsou ruce buď naaranžované v momentu očekávání, nebo téměř připravené něco uchopit či provést nějakou akci. Svou barvitou představivostí a jedinečnou poetickou silou autorka vyzývá diváka, aby se ponořil do tůně vlastních vnitřních vzpomínek a ztratil se ve jejich fiktivních světech. Nyní je to váš prostor k zamyšlení nad neuchopitelným zážitkem.


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Anna Maria Schönrock: The space is yours