Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Anna Jožová: Elemento

Do 19. 5. 2024 je v GOMA – České galerii moderního umění, Betlémské náměstí 8, Praha 1, přístupná v podzemí velmi zajímavá a krásná výstava známé sklářské umělkyně Anny Jožové: Elemento.

Text kurátorky Ivany Kaňovské:

Srdečně vás zveme na výstavu nazvanou „Elemento“, která nese jméno podle latinského výrazu pro živly. Tato výstava představuje unikátní spojení uměleckého zpracování živlů do tvarů váz a objektů. Naleznete zde díla, která plynule gradují v autorčin nový zájem, nevyplývající pouze z krajiny, ale především z fascinujícího světa živočišné říše.

Anna Jožová (*1996) je česká umělkyně a designérka, která pracuje se sklem na pomezí volného umění a designu. V roce 2023 absolvovala studium v magisterském programu v Ateliéru skla pod vedením profesora Ronyho Plesla na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Mezi lety 2016 a 2017 studovala v ateliéru Design keramiky pod vedením Antonína Tomáška na Fakultě umění a designu při Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Oboru keramiky a porcelánu se Anna věnovala již při studiu na Střední umělecké škole Václava Hollara. 

Od roku 2018 své práce prezentovala v rámci mnoha kolektívních výstav, veletrhů a uměleckých projektů, např. na London Design Week, Venice Design Biennial, Czech Grand Design, Glassfest Karlovy Vary aj., ale také na samostatné přehlídce v pražské galerii Kvalitář. Mimo vlastní autorskou tvorbu spolupracuje také s designérem Vlastimilem Šenkýřem, se kterým tvoří v uměleckou dvojici pod názvem Kombo. Soustavně se věnuje zejména autorské sklářské tvorbě a designu, přičemž kombinací různých, na první pohled nesourodých materiálů a klasických sklářských technik vytváří nové unikátní objekty.

Pro pochopení práce Anny Jožové je podstatné, že nepracuje pouze formálně a není zaměřena jen na vizuální efekt díla. Naopak formu vždy pečlivě zvažuje a volí na základě daného konceptu vycházejícího z jejího přirozeného zájmu o okolní svět. S tím se také pojí touha zkoumat a ohledávat hranice skla jako tvůrčího materiálu a posouvat jeho technické možnosti. Experiment je proto jedním z nejdůležitějších přístupů v tvorbě Anny Jožové, díky kterému nalézá nové způsoby, jakými je možné se sklem pracovat. V kombinaci s konceptuálním pozadím většiny projektů tak vznikají práce, které jsou sice designovými objekty, ovšem způsob, jakým umělkyně tvoří a uvažuje nad nimi je posouvá do oblasti volného umění.

Od roku 2018 vytváří Anna Jožová série autorských váz, kterými vždy reaguje na aktuálně zkoumané téma. Některé z těchto sérií na sebe proto částečně navazují a posouvají tak umělecký i technologický přístup do nových poloh. Její dosud nejzásadnější tvůrčí tematikou je reflexe dopadů lidských zásahů na životní prostředí, které řeší např. v rámci sérií Gaia, Keto, Nava. Anna Jožová se zároveň dokáže ve své práci ohlédnout s notnou dávkou humoru za některými momenty naší každodennosti a v některých případech je její tvorba až filosofickou meditací nad existencí člověka a jeho svázanosti s určitým časem a místem.

Ivana Kaňovská, kurátorka výstavyFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Anna Jožová: Elemento