Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Anežka Hošková & Anders Grønlien ~ Spirit World Rising

28. 7.-31. 8. / Meetfactory / Instalace

Do 31.8.2016 bude v Meetfactory, Ke Sklárně 15, Praha 5, přístupná v galerii Kostka výstava Anežky Hoškové & Anderse Grønliena ~ Spirit World Rising.

Vstup do galerie připomíná vstup do posvátného prostoru, kde se odehrává rituál. Umělec celý rituál řídí, určuje jeho dynamiku a ovlivňuje celkovou atmosféru v místnosti. Návštěvníci galerie se v okamžiku vstupu stávají účastníky rituálu. Mezi nimi a umělcem vzniká nevědomé spojení – obousměrný dialog, ve kterém dochází k rituálnímu úplňku. Je to zkušenost účasti a nevědomé jednoty – „participation mystique“.

Umělec, který rituál iniciuje, aktivizuje archetypní vzorec, zastupuje místo duchovního nebo šamana a prostřednictvím performance navazuje kontakt s nevědomými obsahy. Ty zprostředkovává účastníkům pomocí vizuálních gest, obrazů a zvuků.

Pokud je vědomí prvotním principem bytí a naše psýché je ve vztahu vzájemnosti s celou existencí a s celkovým kosmickým principem, potom může nevědomé spojení aktivované rituálem zprostředkovat zážitky, s jejichž reprezentací se setkáváme v různých duchovních a mystických tradicích, např. v buddhismu, taoismu, súfismu, v křesťanské mystice, v kabale a dalších duchovních systémech.

Místně specifická instalace Spirit World Rising (název podle písně Daniela Johnstona) v Galerii Kostka představuje rituální scénu, která sestává z vizuální databáze Anežky Hoškové a Anderse Grønliena, těchto sběratelů symbolů a duchovně nabitých motivů. Jde o gesamtkunstwerk spojující dva umělce a různá média – instalaci, sochu, hudbu, performanci, dokumentaci. Ale ještě víc jde o spojení prostoru a času, formy a smyslu, života a hmoty nebo vědomí a nevědomí.

Anežka Hošková (Česko) je představitelkou mystické asociační malby a kresby a postinternetové estetiky. Její psychedelicky vyznívající kompozice jsou často výsledkem propojování mystické a náboženské symboliky, expresivního výrazu a zřetelně redukovaného malířského rukopisu. Je spoluzakladatelkou a aktivní členkou kolektivu A.M.180.

Anders Grønlien (Norsko) často propojuje a nově interpretuje vybrané prvky z dějin umění, kinematografie, mytologie, okultismu, folklóru, archeologie či science fiction. Nové ztvárnění těchto motivů nachází v místně specifických instalacích, nabitých nečekanou narativní zkušeností a novými interpretacemi vizuální kultury a symboliky.

✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗
https://www.works.io/anezka-hoskova
http://www.andersgronlien.com/home.htmlFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Anežka Hošková & Anders Grønlien ~ Spirit World Rising