Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Andros Foros a Pavel Dušek: Inside

Do 28. 10. 2022 bude ve výstavních prostorách Kampusu Hybernská 4, Praha 1, do dvora dozadu a doleva, přístupná velmi zajímavá výstava Andros Foros a Pavel Dušek: Inside.

INSIDE je druhou výstavou propojující díla autorů Androse Forose a Pavla Duška. Jejich díla jsou odlišná jak obsahem, tak formou, společné však mají zaměření na vnitřní prostor, ať už v přeneseném významu, nebo explicitně.

Andros Foros (1993) se zabývá tématem vnitřního dítěte. Pracuje s ideou, že se jedná o jednu z mnoha vrstev naší osobnosti, která měla svůj vlastní čas a prostor pro existenci, než ji následně překryje vrstva nová. V dílech pak vnitřní dítě vizualizuje a dává mu určité konotace a atributy, jako jsou zbraně, zbroje či šperky. Staví ho do různých rolí, póz a situací. Autor však nechává výklad jednotlivých děl na divákovi, podstatná je otázka, kterou se snaží vyvolat. Pracuje v médiu plastiky, malby i kresby, kterou vystudoval na pražské AVU. V každém médiu zpracovává téma specifickým způsobem.

Pavel Dušek (1992) se zabývá rekonstrukcí svých vzpomínek. V jeho díle vidíme vnitřní prostor vyjádřen explicitně. Ze svých vzpomínek buduje prostory a místa, pomocí kterých vytváří své vlastní virtuální prostředí. Snaží se zachytit genius loci daného místa. Pracuje s médii malby, kterou vystudoval na pražské AVU a reliéfu, který následně koloruje a tím se posouvá na hranici malby a plastiky. Pavel se věnuje streetartu, své reliéfy instaluje do veřejného prostoru, který se tak rozšiřuje o jeho průhledy do imaginativních interiérů.

Otevřeno Po–⁠So 10:00–⁠18:00Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Andros Foros a Pavel Dušek: Inside