Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Andrea Sobotková: The Bear has a keen sense that enables it to hunt at dusk

20. 6.-28. 7. / Fotografic / Fotografie

Do 28.7.2019 bude v Galerii Fotografic, Stříbrná 2, Praha 1, přístupná instalačně – fotografická výstava Andrey Sobotkové: The Bear has a keen sense that enables it to hunt at dusk.

Šachty, schodiště, vyhlídkové věže, mosty, žebříky, komíny. Na pozadí řetězce popisů a fotografií vzniká instalace vytvořená přímo pro Galerii Fotografic materializující podvědomé procesy snění. Za pomoci sofistikovaných zásahů do prostoru galerie autorka utváří prostředí, ve kterém se všichni diváci ocitají ve stejné výchozí situaci: pracuje s jejich prostorovým zážitkem a nejistotou, v jaké výšce se fyzicky nacházejí. Ve videoinstalaci promítané pod úroveň „země” zpřítomňuje moment předcházející pádu a tematizuje subjektivitu reálného a snového času. Co je to za okamžik, ve kterém ve snu k pádu dochází? Autorka nám jej s pomocí kamery balancující na hraně komína zpřítomňuje, navozuje fiktivní „svalový tanec“ a ztrátu pevné půdy pod nohama. Ve stejné chvíli v procesu nepřetržitého tisku upomíná na nekonečnou škálu obrazů, které před pádem ve snu generujeme. Archiv pádů, který autorka pečlivě sesbírala, se tak stává atlasem imaginárních krajin kolektivní paměti, jejichž podoba zůstává kódována v původním překladu do psaného jazyka. Slovo tak pomáhá zachovat autentickou poetiku výpovědí, jejich informační hodnotu a akcentuje podstatné detaily ovlivňující výslednou snovou zkušenost.

Andrea Sobotková (1994), AVU – Ateliér intermediální tvorby II. Ve své tvorbě se mimo jiné zaměřuje na způsoby vnímání, kulturu a ontologii prostoru, jehož proměny v závislosti na činnosti/nečinnosti člověka zkoumá. Žije a pracuje v Praze. www.andreasobotkova.wz.czFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Andrea Sobotková: The Bear has a keen sense that enables it to hunt at dusk