Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Andrea Pekárková # Re:Creation / Virtual Wellness

Pouze do 10.6.2018 bude ve White Pearl Gallery, Dittrichova 5, Praha 2, přístupná zajímavá pop up výstava Andrey Pekárkové: # Re:Creation / Virtual Wellness.

“Spirituality is just science we don’t understand.”

Andrea Pekárková, alias AKA 47 vystudovala Vizuální komunikaci na FUA TUL. V duchu postprodukce pracuje s již existujícím materiálem, pro její práci je typická živelná koláž a výrazná barevnost.

Stěžejním médiem jejího projektu je digitální koláž, hlavním tématem je biospirituální antropologie. Tvůrčí interpretace principů alternativní medicíny variuje na pomezí pseudoléčení a diverzní umělecké akce.

Autorka pracuje se současným vizuálním jazykem a vychází z principů reklamy, která v kontrastu se subtilním tématem do díla vnáší dynamiku. Cílem projektu je potom nejenom vlastní umělecká realizace, ale především rozšíření povědomí o širokém repertoáru možností, kterými může každý jedinec adjustovat vlastní existenci.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Andrea Pekárková # Re:Creation / Virtual Wellness