Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Andrea Forsterová: Zpomal

končí 27. října / Galerie PRE / Malba

Do 27. 10. 2023 je v Galerii PRE, Pražská energetika, a. s., budova B, Na Hroudě 1492/4, Praha 10 – Vršovice, zdarma přístupná velmi zajímavá a krásná výstava Andrey Forsterové: Zpomal.

Andrea Forsterová vystudovala malbu v ateliéru prof. Karla Součka na Akademii výtvarných umění v Praze, kde také žije a pracuje. Vyjadřuje se především malbou, popř. grafikou (litografií), navrhovala vitráže, spolupracovala s architekty (např. s  arch. Janem Hančlem nebo Vlado Milunićem ). Uspořádala 15 samostatných výstav, vystavovala v zahraničí (Německo, Finsko, Izrael, Libye). Věnovala se pedagogické činnosti.

Maluje většinou velkoformátové polo abstraktní obrazy s častým použitím lineárního  řešení, jejichž  původně vervní až expresivní charakter se v poslední tvorbě změnil na hledání klidu a našeho místa v prostoru směřujícímu ke kontemplaci. Jejími častými tématy jsou čas, prostor, naše místo ve vesmíru, fiktivní krajina (občas s tušeným konfliktem).Někdy se v obrazech objevují andělé nebo zvířata s fantaskním příběhem. 

Autorka nám prostřednictvím svých obrazů zpřístupňuje svůj svět imaginace. Uskutečnila desítky samostatných výstav. Název výstavy „Zpomal / Slow Down“ vychází ze snahy o zastavení se v dnešním uspěchaném městském životě plném stresu.

úvodní stranaFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Andrea Forsterová: Zpomal