Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž AMIWHATIAMTHINKINGABOUT? (výtvarná část festivalu 4+4 dny v pohybu)

Pouze do 14.10.2017 bude v Kasárnách Karlín, Prvního pluku 2, Praha 8 (kousek od Florence), přístupná skvělá výtvarná část festivalu 4+4 dny v pohybu nazvaná AMIWHATIAMTHINKINGABOUT?

Hlavním programem prostoru je výstava nazvaná AMIWHATIAMTHINKINGABOUT?, které se kurátorsky ujali Tomáš Svoboda, umělec a vedoucí ateliéru Nová média I. Akademie výtvarných umění v Praze, a Ondřej Chrobák, historik umění a kurátor Moravské galerie. Jejich architektonický zásah do prostoru je nečekaný – nechávají diváka nahlížet umělecká díla s určitým odstupem, v distanci, a předem mu určují způsob pohybu i úhel pohledu. Na jednu stranu se tak kurátoři po svém vypořádávají se spletitostí a nevlídností prostoru kasáren, na druhou stranu nedovolují návštěvníkovi přistoupit k dílu jinak, než v pevně daných mezích. Nedílnou součástí výstavy je i Kino Transgrese, určené těm, kteří mají rádi humor, nadsázku a nízkonákladové formáty Super8 nebo VHS.

Vystavující: Dalibor Knapp, Jan Boháč, Anna Ročňová, Patricie Fexová, Sláva Sobotovičová, Jan Šerých, Daniel Vlček, Hynek Alt, Richard Wiesner, Jan Haubelt, Josef Bolf, Jiří Thýn, Jaro Varga, Vojtěch Novák, Barbora Dayef, Daniel Pitín, Jakub Hošek, Anežka Hošková, Nik Timková, Johana Pošová, Barbora Fastrová, Lucie Rosenfeldová, Matouš Lipus, Kristina Láníková, Jan Nálevka, Radek Pilař, Vincenc Vingler, Jana Vojnárová, Marián Palla, Václav Stratil, Adéla Babanová

Filmové projekce:
Kino Transgrese v dramaturgii Petra Šprincla
Body, Beat & Soul v dramaturgii Radky Weiserové
Horizont událostí Janka Rouse

Kurátoři: Tomáš Svoboda a Ondřej ChrobákFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž AMIWHATIAMTHINKINGABOUT? (výtvarná část festivalu 4+4 dny v pohybu)