Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Alžběta Skálová – Chůze v šeru

27. 6.-14. 9. / Vila Pellé / Ilustrace

Do 14.9.2019 bude ve Vile Pellé, Pelléova 10, Praha 6, přístupná velmi zajímavá, rozsáhlá a krásná výstava Alžběty Skálové – Chůze v šeru.

Malířka, grafička a ilustrátorka Alžběta Skálová je převážně vnímána jako ilustrátorka. Jejím základem a hlavním zdrojem je však volná tvorba, rozbíhající se mnoha směry. Ilustrace představuje do jisté míry zadání, podřizuje se a zároveň rozvádí příběh – Rostlinopis, Cendrarsovy Malé černé pohádky, Pampe a Šinka atd. Volná tvorba se pohybuje v jiných oblastech, pracuje s intuicí, se snem, ale hlavně se silnými vizuálními vjemy, vystupujícími zejména v krajině, přírodě, ale i v lidském světě, v rituálech, maskách. Zatímco krajina se zaplňuje přízračnými motivy domů, bílými rolemi trávy, toulajícími se kravami, je zaznamenávána ve tmě či světle, stává se hlavně impulsem pro barvu a mnohdy míří k abstrakci. Přírodní areál je více otevřen imaginativním bytostem, lesním skřítkům, fantazijně narůstajícím detailům. Její tvorba je volná ve své otevřenosti vůči vnějším a vnitřním impulsům, z nichž se pak stávají motivy další transformace tvůrčího procesu.

Výstava je založena na volné tvorbě, která Praze bude v Praze představena v takovém rozsahu poprvé. Její součástí bude pochopitelně i Skálové ilustrační tvorba, prezentovaná hlavně ve skicách a návrzích. Výstava chce tak hledat hranici mezi volným, intuitivním, imaginativním a daným, byť fantazijně, pohádkově rozváděným příběhem, i když se často prolínají.

kurátor výstavy
Jan Rous

Doprovodný program výstavy zde:
https://villapelle.cz/doprovodny-program-vystavy-chuze-v-seru/Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Alžběta Skálová – Chůze v šeru