Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Ali Tareen: ‚Down is the new up‘

7. 6.-10. 7. / Bar No.7 / Malba

Do 10.7.2017 bude v Baru No.7, Na Struze 7, Praha 1, přístupná zajímavá výstava obrazů Aliho Tareena: ‚Down is the new up‘.

 

Současná epidemie záplavy informací a dezinformacích v médiích vede ke zmatku ve vnímání reality. Žijeme ve věku neustálé úzkosti, zkažené generace která neustále hledá okamžité uspokojení a potěšení. Statistiky však ukazují, že mladí lidé užívají, více než kdy jindy, antidepresiva a jsou náchylnější k závislosti, než kdykoliv v minulosti.

V této sérii děl Tareen úmyslně používá linoryt jako metaforu pro závislost. Opakovaný proces vyřezávání do lina, stejně tak, jako opakovaný proces tisku z lina na papír. V kontrastu k tomuto, se vystavují výkresy, které zdůrazňují udělané chyby a frustraci z touhy po vytvoření dokonalého obrazu. Tato kolekce vychází z myšlenky, že „mysl ovlivěná prožitými traumaty vytváří závislost“. Linoryty a kresby jsou vizuálními mosty mezi podvědomím umělce a vztahem k veřejnému vědomí světa.

Narozený a vychovaný ve východním Londýně, UK, Ali Tareen využívá ve své tvorbě vizuální jazyk, který vyzývá, zkoumá a zpochybňuje rozmanité oblasti duality lidské osobnosti. To zahrnuje ego, moc, sex, smrt a identitu smíchanou s ironií, odporem a sarkasmem, které jsou inspirovány vzpomínkami a zkušenostmi ze živatav Praze a Londýně. Toto téma duality, které je přítomné napříč Tareenovou tvorbou, vychází z jeho konfliktního dětství a zázemí. Jeho rodiče pochází ze dvou velmi odlišných kultur a myšlení, Pákistánu a Anglie. Konflikt mezi východem a západem.

Ali Tareen měl řadu úspěšných sólových a skupinových výstav po celé České republice, Anglii a Španělsku. Získal vyznamenání v Art & Design v Central Saint Martins a do nedávna měl několik let studio v Karlin Studios. V roce 2013 byl pověřen Wundermanem v Praze, aby umělecky zpracoval design více než 700 lahví na víno, pracoval na několika nástěnných malbách v Londýně a umělecky spolupracoval s česko francouzskou kapelou Thoola v roce 2014.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Ali Tareen: ‚Down is the new up‘