Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Alfons Mucha a Pasta Oner: Elusive fusion

22. 6.-25. 10. / Museum Kampa / Malba

Do 25.10.2020 bude v Muzeu Kampa, U Sovových mlýnů 2, Praha 1, přístupná v hlavních sálech v přízemích velká a řachácká výstava Alfons Mucha a Pasta Oner: Elusive fusion.

Výstava Elusive fusion přinese protnutí dvou významných osobností – jednoho z hlavních iniciátorů art nouveau Alfonse Muchy a Pasty Onera jednoho z nejvýraznějších současných umělců české vizuální scény. Východiskem expozice se stal obdobný způsob jejich přístupů k vnitřně členěné vizuální výpovědi, vycházejících sice z každodenních potřeb reklamy, ale proměňujících ji v jedinečný nadčasový zážitek, v mnohoznačný střet různých stylových zdrojů, námětových východisek a prozařujících významů. Motivy, jimž vtiskoval jedinečnou podobu na plakátech Alfons Mucha, se staly trvalou součástí i soudobého reklamního světa, ať jde o alkoholické nápoje, nebo voňavky. Nalezly své výrazné pokračování v Onerových obrazech. Bezprostřední zdroje smyslového zážitku jsou často zasazovány do širokých kulturních souvislostí prolnutí antického a barbarského světa či starořecké mytologie a technických výdobytků 20. století. Spojení Alfonse Muchy a Pasty Onera, odehrávající se v ose do značné hloubky promyšleného formálního rozvrhu propojujícího různé figurální, krajinné a předmětné oblasti, vychází z představy vytyčení ahistorických souvislostí umožňujících jednak ostré protivenství jednotlivých vyhraněných výpovědí, jednak zdůraznění jejich vzájemných, často nečekaných vazeb.

kurátor: Karel Srp
spolupráce: Helena MusilováFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Alfons Mucha a Pasta Oner: Elusive fusion